Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Septembrie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM – NOU!
 2. Investiții în exploatații pomicole – NOU!
 3. Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor – NOU!
 4. Producere energie din surse regenerabile – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 15 iulie 2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 15 iulie 2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor
 6. Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol
 7. Programul Rabla Clasic
 8. Programul Rabla Plus
 9. Programul IMM PROD
 10. Programul RURAL INVEST
 11. Programul GARANT CONSTRUCT
 12. Programul INNOVATION
 13. Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali
 14. Programul IMM INVEST ROMANIA
 15. Subprogramul AGRO IMM INVEST
 16. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
 17. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 18. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 19. Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe – Apel nelansat- NOU!
 20. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – Apel nelansat – NOU!
 21. Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență – Apel nelansat – NOU!
 22. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat
 23. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare – Apel nelansat
 24. Schema de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice – Apel nelansat
 25. Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat
 26. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat
 27. Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici – Apel nelansat
 28. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – Apel nelansat
 29. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 30. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 31. Proiect de Ordonanță de Urgență privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar – Apel nelansat
 32. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat

 Back to top of page

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM – NOU!

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăților existente încă la nivel local

Beneficiari eligibili:

IMM-uri

Activități eligibile:

 • Achiziționarea de echipamente tehnologice
 • Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
 • Mijloace de transport
 • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
 • Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț
 • Pachetul digital (voucherul de digitalizare)

Valoarea grantului:

Maximum 100.000 lei/beneficiar (în cazul menținerii unui singur loc de muncă)

Maximum 200.000 lei/beneficiar (în cazul menținerii a două locuri de muncă)

Contribuția beneficiarului:

Minimum 5%

Termen limită:

30 de zile lucrătoare din data de 18 august 2022, ora 10.00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Investiții în exploatații pomicole – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1a

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea performanței economice a fermelor restructurarea și modernizarea fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață  și a diversificării agricole

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, Organizație de producători, Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor

Activități eligibile:

 • înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (componente secundare)
 • depozitare/condiționare/procesare (procesarea componentă secundară) – modernizare exploatație
 • utilaje recoltare (modernizare exploatație)

Valoarea grantului:

Între 100.000 și 1.500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 30%

Termen limită:

12 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor – NOU!

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 17.1

Obiectivul programului:

 • Decontarea primelor de asigurare

Solicitanți eligibili:

Fermieri

Activități eligibile:

 • sectorului vegetal (pentru polițele încheiate pentru culturile de toamnă aferente anului 2021 și culturile de primăvară aferente anului 2022)
 • sectorului zootehnic (pentru polițele încheiate în anul 2022)

Fermierii trebuie să încheie un contract de asigurare pentru riscurile eligibile prevăzute în Fișa submăsurii din PNDR 2020 care să acopere toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură/ întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Minimum 30%

Termen limită:

16 decembrie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 

Producere energie din surse regenerabile – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 15 iulie 2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Finanțator:

Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 721 din 18 iulie 2022

Obiectivul programului:

Instituirea unor măsuri de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri și întreprinderi mari, Autorități publice care au în responsabilitate servicii publice de interes local

Activități eligibile pentru societăți comerciale:

 • Reabilitarea termică, eficiența energetică a clădirilor industriale, precum și producerea de energie verde pentru activitățile care țin de producție și fluxurile tehnologice ale acestora

Valoarea grantului:

Între 50.000 și 500.000 euro, cu excepția celor acordate în baza schemei de minimis, unde valoarea maximă este de 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Posibilă lansare în luna septembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 15 iulie 2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor

Finanțator:

Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 18 iulie 2022

Obiectivul programului:

Acordare granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență

Beneficiari eligibili:

 • IMM-uri

Activități eligibile:

 • cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție
 • cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind dotări, cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice
 • cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • cheltuieli cu transformarea digitală
 • taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă

Valoarea grantului:

Între 50.000 și 500.000 euro, în limita a maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în 2021

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Neprecizat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 9.1

Obiectivul programului:

Încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători în sectorul agricol, recunoscute conform legii

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

Activități eligibile:

 • adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței
 • introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros
 • stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității
 • alte activități desfășurate de către grupurile de producători: ex. dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, organizare și facilitare procese de inovare

 Valoarea grantului:

 • Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin grupul de producători, astfel:
 • Anul I de la recunoaștere – 10 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul II de la recunoaștere – 8 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul III de la recunoaștere – 6 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul IV de la recunoaștere – 5 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an
 • Anul V de la recunoaștere – 4 %, fără a depăși suma maximă de 100.000 euro/an

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

18 octombrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Rabla Clasic

 Finanțator:
Administrației Fondului pentru Mediu

 Obiectivul programului:
Stimularea înnoirii Parcului auto național

 Beneficiari eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat

Activități eligibile:                                                                                                            

 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Vechimea autovehiculului uzat eligibil trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. A fost eliminat termenul de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii autovehiculului nou.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:
Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.                                                                                                                     

Contribuția beneficiarului:
Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin cele două programe.

Termen limită: 

30 septembrie 2022 – 14 octombrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Programul Rabla Plus

Finanțator:
Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:
Maximum 54.000 lei

Contribuția beneficiarului:
Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe

Termen limită:

30 septembrie 2022 – 14 octombrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul IMM PROD (NOU!)

Finanțator:
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:
Acordare de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri

 • Solicitanți eligibili:
  IMM-uri din sectorul de producție, inclusiv start-upuri:
  IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-upuri
  Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție
  Forme de organizare a profesiilor liberale cu activități de producție din zona urbană

Activități eligibile:

 • achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție
 • achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale destinate producției
 • achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare
 • achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție

Valoarea grantului:
Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită:
31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul RURAL INVEST (NOU!)

Finanțator:
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:
Garanții guvernamentale IMM-urilor care localizează producția în mediul rural și urban mic pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone

Solicitanți eligibili:
Entități cu activitate în producție/de producție în mediul rural și urban mic (IMM, start-upuri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinzătorii debutanți în afaceri cu activitatea în producție, profesii liberale care pot desfășura activități productive)

Activități eligibile:

 • achiziție terenuri agricole/achiziție părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare
 • dotare/retehnologizare și automatizare
 • aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență și independență energetică
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru
 • adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură

Valoarea grantului:
Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită:
31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul GARANT CONSTRUCT (NOU!)

Finanțator:
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:
Acordare garanții guvernamentale până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, pentru firme implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu

Solicitanți eligibili:
IMM, inclusiv start-up care desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor

Activități eligibile:

 • achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții
 • construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, demarare activități noi în sectorul construcții
 • achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru transformare digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții
 • achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru IMM care derulează contracte în sectorul construcții

Valoarea grantului:
Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:
Minimum 10%

Termen limită:
31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul INNOVATION

Finanțator:
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului:
Sprijină invenții, susținerea activităților la export ale IMM (stimulare exporturilor româneşti, susţinere tranzacţii internaţionale şi investiţii româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG 807/2014

Solicitanți eligibili:
IMM-uri, inclusiv start-upuri, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate in cadrul programului/schemei de ajutor de stat

Activități eligibile:

 • stimularea exporturilor româneşti
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii
 • retehnologizarea companiilor locale
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare

Valoarea grantului:
Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari

Contribuția beneficiarului:
Minimum 20%

Termen limită:
31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici 

Back to top of page

Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020, OS 6.2/REACT-EU

Obiectivul programului:
Reducerea consumului de energie a consumatorilor industriali, promovează acţiuni pentru implementarea sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali

Solicitanți eligibili:
Societăţi cu personalitate juridică/societăți din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an care implementează sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Activități eligibile:
Achiziţionare şi implementare sistem de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:

Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie

Valoarea grantului:
Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:
0%

Termen limită:
30 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul IMM INVEST ROMANIA

Finanțator:
FNGCIMM

Obiectivul programului:
Acordare facilități de garantare de către stat pentru credite acordate IMM şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie de către instituțiile de credit

Solicitanți eligibili:
Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                            
Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite:

 • Unul/mai multe credite pentru realizarea de investiții şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, – 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate este 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este 5.000.000 lei, pentru credite de investiții 10.000.000 lei
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare de 500.000 lei pentru microîntreprinderi/1.000.000 lei pentru întreprinderile mici

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:
31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Subprogramul AGRO IMM INVEST

Finanțator:
FNGCIMM

Obiectivul programului:
Acordare facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili:
Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:                                                                                                            

Finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii

Grant acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi componentă nerambursabilă de 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat

Valoarea grantului:
Maximum 345.000 euro pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii
Maximum 290.000 euro pentru domeniul producţiei primare de produse agricole
Maximum 2.300.000 euro pentru sectorul alimentar

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:
31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

 Finanțator:
Guvernul României

Obiectivul programului:
Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale, Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film, Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe, Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori, Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului

Solicitanți eligibili:
Întreprinderi româneşti/străine înregistrate şi funcţionând conform legii din România/ţara de origine, după caz, care:

 • au obiect principal de activitate producţia cinematografică, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic
 • deţin calitatea de producător, coproducător şi/sau de prestator de servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în întregime pe teritoriul României

Activități eligibile:

 • Achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului
 • Cuantumul alocării poate crește cu 10% dacă producția promovează o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești
 • Cuantumul alocării poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:
Minim 55%

Termen limită:
31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Finanțator:
Guvernul României

Instituită prin:
Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Obiectivul programului:
Dezvoltare regională prin investiții care generează minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti

Solicitanți eligibili:
Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile:
Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii
 • locuri de muncă create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia
 • fiecare loc de muncă creat se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată

Criterii de eligibilitate:

 • investiţii iniţiale
 • crearea a cel puțin 100 locuri de muncă
 • să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii

Valoarea grantului:
Maxim 37,5 milioane euro – pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia
Maxim a 26,25 milioane euro – pentru Regiunile Vest şi Ilfov
Maxim 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti

Contribuția beneficiarului:

Termen limită: 31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:
Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   
Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:
Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă
Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE prin acţiuni de informare în state membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie
 • Restructurare şi reconversie podgorii
 • Asigurare recolta
 • Investiţii
 • Distilarea subproduselor

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitarea/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și săli de degustare
 • achiziții, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:
Minimum 50%

Termen limită:
Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Apeluri nelansate

 Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe – Apel nelansat – NOU

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului:

Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
 • Întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice

Valoarea grantului:

Valoarea minima eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru un IMM este de 50.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate nu poate depăși 500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 35%

Termen limită:

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului:

Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
 • Întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 112/2022
 • investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor  instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie

Valoarea grantului:

Valoarea minimă acordată este de 50.000 euro și cea maximă de 500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență – Apel nelansat – NOU

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1 – bis

Obiectivul programului:

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19

Beneficiari eligibili:

IMM-uri

Activități eligibile:

 • modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/ eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare
 • dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică, necesare activității de producție, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție existente

Valoarea grantului:

Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale

Beneficiari eligibili:

 • persoane fizice
 • persoane fizice autorizate
 • întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale
 • persoane juridice
 • grupuri și organizații de producători
 • structuri din domeniul cercetare, respectiv universități, institute şi stațiuni de cercetare-dezvoltare

 Activități eligibile:

Cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafețele cu plantații pomicole și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole cu struguri pentru vin pe rod

Valoarea grantului:

875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, acordat pentru minim 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv, dar nu mai mult de 35.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

 Termen limită:

Apel nelansat

 Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în industria prelucrătoare

Beneficiari eligibili:

IMM-uri și întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • investiţiile în active corporale și necorporale legate de demararea unei unități noi
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate
 • schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente
 • crearea de noi locuri de muncă

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Minimum 25%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schema de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa

Solicitanți eligibili:

Întreprinderile mici și mijlocii care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice

Activități eligibile:

 • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare și balneoclimatice
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare
 • formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa. Se vor finanța programe de calificare/perfecționare/specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat

 Finanțator:
Guvernul României

Obiectivul programului:
Susținere investiții în sectoare economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”

Solicitanți eligibili:
Societățile comerciale

Activități eligibile:
Codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape înbuteliate
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
 • 1811 Tipărirea ziarelor
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgică
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040
 • 31 Fabricarea de mobilă
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului:
Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar

Contribuția beneficiarului:
Minimum 15%

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al UE, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line

Solicitanți eligibili:

Societățile comerciale

Activități eligibile:

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

Activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 :

 • 031 – Pescuitul
 • 032 – Acvacultura

Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013

Activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

 • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi
 • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri)

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitate de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului:

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
Programul Operațional Infrastructura Mare, AP 6, OS 6.1&6.3, REACT-EU

Obiectivul programului:
Sprijin financiar acordat operatorilor economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică şi vizează atingerea obiectivelor asumate de România prin axa prioritare 6 „Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, prespectiv prin măsura aferentă REACT-EU din cadrul POIM 2014 – 2020

Solicitanți eligibili:
Operatorii economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică

Activități eligibile:

 • Extindere/modernizare reţele de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN
 • implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari

Valoarea grantului:
Maximum 15.000.000 euro/proiect
Maximum 50.000.000 euro/ întreprindere

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:
Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

 • Solicitanți eligibili:
  Persoană fizică autorizată
  Întreprindere individuală
  ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică
  Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural în domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Activități eligibile:
Solicitantul desfășoară activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:
Maximum 200.000 euro,  respectiv acoperirea de 20%, a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020, comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN autorizate, eligibile

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană şi Guvernul României

 Obiectivul programului:
Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:
Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

 Activități eligibile:
Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:
Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

 Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:
Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

 • Solicitanți eligibili:
  ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale
  Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020
  Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului:
Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Ordonanță de Urgență privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Reducerea efectelor sociale negative determinate de pandemie

Solicitanți eligibili:

Angajatorii din sectorul agro-alimentar, care încadrează în muncă, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă Județene

Activități eligibile:

Angajare cu normă întreagă a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri beneficiază lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și a mecanismului de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului

Valoarea grantului:
Maxim 2.250 lei/lună/angajat
Posturi ale căror cerințe presupun studii medii: maxim 3.500 lei lună/ angajat
Posturi ale căror cerințe presupun studii superioare: maxim 6.000 lei/lună/ angajat

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat

Finanțator:
Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:
Producerea energiei electrice

Solicitanți eligibili:
Persoane fizice

 Activități eligibile:

 • realizare sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie
 • instalare sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW
 • panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp
 • invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW
 • structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată
 • tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă
 • stocare informaţii privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare
 • colectare de la distanţă a informaţiilor, precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source
 • compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API
 • panourile fotovoltaice trebuie să respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730, să aibă garanţie – minimum 10 ani, să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani
 • invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie să respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109; să aibă garanţie – minimum 6 ani, calculaţi de la data procesului-verbal de recepţie sistemului de panouri fotovoltaice

Valoarea grantului: 20.000 lei

Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită:
Ghid neactualizat

Informații suplimentare se pot găsi aici    

 

Back to top of page