Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Octombrie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Programul „Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România – Mobilitate în învăţământul superior – NOU!
 2. Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii – NOU!
 3. Investiții în exploatații pomicole
 4. Programul Rabla Clasic
 5. Programul Rabla Plus
 6. Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare
 7. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat

Programul „Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România – Mobilitate în învăţământul superior – NOU!

Finanțator:

Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României   

Program de finanțare:

 • Granturile SEE și Norvegiene

Obiectivul programului:

Îmbunătăţirea competenţelor studenţilor şi personalului din învăţământul superior, prin creşterea mobilităţii studenţilor şi a personalului între România şi DS

Beneficiari eligibili:

 • instituţii de învăţământ superior (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE)
 • persoanele fizice pot aplica pentru un grant numai prin intermediul unei instituţii eligibile

Activități eligibile:

 • Sprijin individual (subzistenţă)
 • Transport
 • Suport organziatoric pentru proiectele de mobilitate

Valoarea grantului:

Între 1500 și 500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

25 noiembrie 2022, ora 13.00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.1. & Obiectivul specific: 3.4.

Obiectivul programului:

Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație; îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Beneficiari eligibili:

 1. Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
 2. Furnizori autorizați de formare profesională;
 3. Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate;
 4. Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat;
 5. Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat;
 6. Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial;
 7. Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial;
 8. Universități
 9. Parteneriate ale solicitanților menționați mai sus.

Activități eligibile:

 • ACTIVITATEA 1 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, conform Legii nr.76/
 • ACTIVITATEA 2 (activitate relevantă și obligatorie): Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000
 • ACTIVITATEA 3 (activitate relevantă): Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
 • ACTIVITATEA 4 (activitate suport): Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” (conform Procedurii de lucru aprobată prin Ordinul Președintelui ANOFM, în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului

Valoarea grantului:

Între 101.000 euro și 1.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

20 octombrie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Investiții în exploatații pomicole

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1a

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea performanței economice a fermelor restructurarea și modernizarea fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață  și a diversificării agricole

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, Organizație de producători, Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor

Activități eligibile:

 • înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (componente secundare)
 • depozitare/condiționare/procesare (procesarea componentă secundară) – modernizare exploatație
 • utilaje recoltare (modernizare exploatație)

Valoarea grantului:

Între 100.000 și 1.500.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 30%

Termen limită:

12 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Rabla Clasic

Finanțator:

Administrației Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Stimularea înnoirii Parcului auto național

Beneficiari eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat

Activități eligibile:                                                                                                            

 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Vechimea autovehiculului uzat eligibil în cadrul programului, trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. A fost eliminat termenul de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii autovehiculului nou.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:

Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.                                                                                                                     

Contribuția beneficiarului:

Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin cele două programe.

Termen limită:

25 noiembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

 • Programul Rabla Plus

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:

Maximum 54.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Valoarea finanțării max. 50% din prețul autovehiculului nou prin cele două programe

Termen limită:

25 noiembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici      

Back to top of page

 • Elaborarea planurilor de management/ seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, O.S. 4.1

Obiectivul programului:

Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Solicitanți eligibili:

 • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Structura responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate
 • ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 • Institute de cercetare/universităţi/muzee cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 • Autorităţi publice centrale/locale/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale/locale

Activități eligibile:

 • Elaborare planuri de management/seturi de măsuri de conservare/planuri de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare)

Valoarea grantului:

Valoarea maximă a proiectului: 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

31 octombrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

APELURI NELANSATE

 • Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale

Beneficiari eligibili:

 • persoane fizice
 • persoane fizice autorizate
 • întreprinderi individuale și întreprinderile familiale
 • persoane juridice
 • grupuri și organizații de producători
 • structuri din domeniul cercetare, respectiv universități, institute şi stațiuni de cercetare-dezvoltare

Activități eligibile:

Cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafețele cu plantații pomicole și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole cu struguri pentru vin pe rod

Valoarea grantului:

875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, acordat pentru minim 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv, dar nu mai mult de 35.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page