Hotararile si procesul Verbal al Sedintei CDR Centru din data de 25.05.2022