Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 25 iunie 2019