Planul Regional de Actiune pentru Mediu 2007-2013

Planul Regional de Actiune pentru Mediu 2007-2013 este documentul strategic de planificare, complementar altor instrumente de planificare regionala, avand ca obiectiv general promovarea dezvoltarii durabile in Regiunea Centru prin sporirea eficientei utilizarii resurselor naturale si reducerea efectelor negative pe care poluarea le are asupra populatiei si ecositemelor.

Detalii

Planul Regional de Gestionare a Deseurilor

Planul Regional de Gestionare a Deseurilor este instrumentul regional de planificare avand ca scop dezvoltarea unei gestionari durabile a deseurilor, in conformitate cu directivele europene in domeniu.

Detalii

Planul Regional de Actiune pentru Invatamantul Tehnic si Profesional 2007-2013

PRAI este un document de actiune elaborat la nivel regional care ofera un cadru de referinta pentru elaborarea si amortizarea planurilor locale de actiune si a planurilor elaborate de fiecare scoala si, contribuie, prin masuri coordonate cu celelalte niveluri de planificare, la imbunatatirea corespondentei dintre oferta sistemului de educatie si formare profesionala si cererea sociala, dintr-o perspectiva integrata a dezvoltarii regionale.

Detalii