Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă (Concept Note)

Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare si Inovare Regionala pentru Specializare Inteligenta (Concept Note) este un document elaborat la nivel regional pornind de la Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) care fundamenteaza domeniile regionale de specializare inteligenta in sensul orientarii acestora catre sectoare economice clare si identifica tipurile de servicii pentru care s-ar putea obtine finantare de catre ITT-uri si de către IMM-urile care implementeaza un rezultat al transferului tehnologic.

Detalii

Planul Regional de Actiune pentru Mediu 2007-2013

Planul Regional de Actiune pentru Mediu 2007-2013 este documentul strategic de planificare, complementar altor instrumente de planificare regionala, avand ca obiectiv general promovarea dezvoltarii durabile in Regiunea Centru prin sporirea eficientei utilizarii resurselor naturale si reducerea efectelor negative pe care poluarea le are asupra populatiei si ecositemelor.

Detalii

Planul Regional de Gestionare a Deseurilor

Planul Regional de Gestionare a Deseurilor este instrumentul regional de planificare avand ca scop dezvoltarea unei gestionari durabile a deseurilor, in conformitate cu directivele europene in domeniu.

Detalii

Planul Regional de Actiune pentru Invatamantul Tehnic si Profesional 2007-2013

PRAI este un document de actiune elaborat la nivel regional care ofera un cadru de referinta pentru elaborarea si amortizarea planurilor locale de actiune si a planurilor elaborate de fiecare scoala si, contribuie, prin masuri coordonate cu celelalte niveluri de planificare, la imbunatatirea corespondentei dintre oferta sistemului de educatie si formare profesionala si cererea sociala, dintr-o perspectiva integrata a dezvoltarii regionale.

Detalii