Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul II, 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă prin publicarea acestui nou număr, seria de buletine trimestriale de date și informații statistice, punând la dispoziția autorităților publice și a altor utilizatori de date statistice un instrument util în activitatea acestora. În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, […]

Detalii

Profilurile județelor Regiunii Centru

Profilurile celor 6 județe din Regiunea Centru oferă o imagine sintetică a principalelor aspecte teritoriale, sociale și economice, informațiile fiind structurate astfel: infrastructura principală transport infrastructura principală tehnico-edilitară infrastructura educațională, de cercetare și de sănătate demografie (structură demografică, fenomene demografice, participarea populației la activitatea economică) piața forței de muncă (evoluția ocupării și a șomajului, structura […]

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul I, 2024

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă în anul 2024 publicarea buletinelor trimestriale de date și informații statistice, punând la dispoziția autorităților publice și a altor utilizatori de date statistice un instrument util în activitatea acestora. În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, nivelul […]

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – T4 2023

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente. În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, […]

Detalii

Analiza disparităților intraregionale la nivelul Regiunii Centru

Obiectivul principal al ”Analizei disparităților intraregionale la nivelul Regiunii Centru” este de a stabili pe baza unor metode cantitative de cercetare disparitățile existente între județele Regiunii Centru, între mediul urban și cel rural, respectiv între subzonele geografice ale Regiunii Centru sau zonele cu anumite particularități socioeconomice.

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – T3 2023

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente.

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informatii la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente.
În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, nivelul de trai și protecția socială, fluxul turistic și altele, precum și o secțiune extinsă dedicată statisticii educației (populația școlară, rata brută de cuprindere școlară, unități școlare, săli de clasă, personal didactic, numărul de elevi ce revin unui cadru didactic, numărul mediu de elevi/ clasă).

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 1/2023

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente. În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, […]

Detalii

Profilele socio-economice ale judetelor din Regiunea Centru

Profilurile județene prezintă o sinteză socioeconomică la nivel județean realizată pe baza principalelor date statistice din diferite domenii economice sau sociale: demografie, economie, forța de muncă, infrastructura (transport, educație, sănătate).

Detalii

Buletinul statistic trimestrial al Regiunii Centru – Trimestrul 4/2022

Răspunzând necesităților de informare ale autorităților publice locale, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru continuă, prin publicarea unui nou număr, seria de buletine trimestriale de informații statistice la nivelul Regiunii Centru și al celor 6 județe componente. În acest număr publicăm cele mai recente date statistice privind populația, forța de muncă, economia, comerțul exterior, construcțiile rezidențiale, […]

Detalii