Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a definitivat draftul Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru). Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru reprezinta principalul document de planificare si programare elaborat la nivel regional si asumat de către facto-e un document – cadru la nivel regional prin care se stabileste viziunea de dezvoltare, obiectivul global si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunand directiile de actiune si masurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socioeconomica a Regiunii Centru, Analiza SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regionala pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finantare, Sistemul de implementare si monitorizare, precum si o Listă orientativa a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finantate în perioada 2014-2020. PDR Centru a fost aprobat prin Hotararea nr.12/ 15 iulie 2014 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru.

 

Cele 10 capitole ale PDR Centru pot fi vizualizate mai jos.

Raportul Final de Monitorizare a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020

Documentul de față, ultimul dintre cele 3 rapoarte strategice, este structurat în două secțiuni. Prima secțiune prezintă evoluțiile la nivel regional  în perioada 2013-2021 prin prisma principalilor indicatori statistici din sfera socioeconomică  și a valorilor înregistrate la nivelul indicatorilor de monitorizare aferenți fiecărui domeniu strategic. Secțiunea finală cuprinde o analiză sintetică a implementării portofoliului regional […]

Raportul Strategic II de Monitorizare a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020

În data de 4 martie 2021 s-a desfășurat în format online întâlnirea Comitetului Regional de Planificare Centru în cadrul căreia a fost prezentat și dezbătut Raportul intermediar de Monitorizare a  Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020. Monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională are ca rezultat elaborarea pe parcursul perioadei de implementare a 3 rapoarte strategice care consemnează progresele înregistrate în implementare, gradul de realizare a rezultatelor planificate și impactul generat de intervențiile planificate. Din punct de vedere tehnic, procesul de monitorizare a PDR Centru 2014-2020 se bazează pe un sistem de indicatori compus din 80 indicatori aferenți domeniilor strategice de dezvoltare care structurează PDR Centru 2014-2020. După parcurgerea Raportului Intermediar de Monitorizare, membrii CRP Centru au avizat documentul, acesta urmând să fie înaintat spre aprobarea Consiliului de Dezvoltare a Regiunii Centru- forul decizional la nivel regional.

Detalii

Raportul Strategic de Monitorizare a PDR CENTRU 2014- – 2020

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020" a fost elaborat în cursul anilor 2013-2014 de către ADR Centru, printr-o strânsă cooperare cu structurile parteneriale regionale și asumat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru prin Hotărârea nr. 12 din 15 iulie 2014.
Ca parte a mecanismului de monitorizare a PDR Centru, pe parcursul perioadei de implementare s-a prevăzut elaborarea a 3 rapoarte strategice de monitorizare ce vor evidenția progresele obținute în procesul de implementare a PDR Centru 2014-2020. Documentul de față, primul dintre rapoartele strategice prevăzute a se realiza până în anul 2023, este structurat în trei secțiuni. Prima secțiune prezintă evoluțiile la nivel regional în perioada 2013-2017 prin prisma principalilor indicatori economici și sociali, partea a doua a raportului arată rezultatele principale ale implementării planului evidențiate prin valorile înregistrate în perioada 2013-2017 la nivelul celor 79 indicatori de monitorizare aferenți domeniilor strategice, iar secțiunea finală prezintă situația actuală a portofoliului regional de proiecte care se constituie ca anexă a PDR Centru 2014-2020.”

Detalii

Raportul Strategic de Monitorizare a PDR Centru 2014-2020

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 a fost elaborat în cursul anilor 2013-2014 de către ADR Centru, printr-o strânsă cooperare cu structurile parteneriale regionale și asumat de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru prin Hotărârea nr. 12 din 15 iulie 2014.
Ca parte a mecanismului de monitorizare a PDR Centru, pe parcursul perioadei de implementare s-a prevăzut elaborarea a 3 rapoarte strategice de monitorizare ce vor evidenția progresele obținute în procesul de implementare a PDR Centru 2014-2020. Documentul de față, primul dintre rapoartele strategice prevăzute a se realiza până în anul 2023, este structurat în trei secțiuni. Prima secțiune prezintă evoluțiile la nivel regional în perioada 2013-2017 prin prisma principalilor indicatori economici și sociali, partea a doua a raportului arată rezultatele principale ale implementării planului evidențiate prin valorile înregistrate în perioada 2013-2017 la nivelul celor 79 indicatori de monitorizare aferenți domeniilor strategice, iar secțiunea finală prezintă situația actuală a portofoliului regional de proiecte care se constituie ca anexă a PDR Centru 2014-2020.

Detalii

Grupuri parteneriale regionale

In vederea realizarii Planului de Dezvoltare Regionala 2014-2020 si a documentelor de programare pentru perioada 2014-2020, la nivel regional s-au creat o serie de grupuri parteneriale in conformitate cu Memorandumul Guvernului din 13 iunie 2012 si Regulamentul – Cadru pentru organizare şi funcţionarea Comitetelor Regionale pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare Regionale 2014-2020. Astfel s-a format Comitetul Regional de Planificare, 7 grupuri de lucru regionale tematice si 6 grupuri de lucru judetene. Aceste grupuri de lucru au avut o serie de intalniri pe parcursul anului 2012 si 2013.
Mai jos este prezentata componenta Comitetului Regional de Planificare (CRP) si a grupuri de lucru regionale tematice.

Detalii