E-MOB “Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivel regional proiectul E-MOB “Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions”  (”Acțiuni integrate pentru creşterea e-Mobilităţii în Regiunile din Europa”) finanțat prin Programul de Cooperare Interregională Interreg Europe.

Parteneriat:

Proiectul E-MOB este implementat de un consorțiu internațional format din nouă organizații din opt state europene, coordonate în calitate de partener lider de Aufbauwerk Region Leipzig GmbH din Germania.

Obiective:

Proiectul E-MOB vizează îmbunătățirea instrumentelor de politică din domeniul mobilității electrice, cu accent pe introducerea acestor soluții de mobilitate în sistemele de transport de călători de la nivelul fiecărei regiuni partenere.

Activități:

Proiectul E-MOB este structurat în două faze de implementare: o prima fază dedicată învățării interregionale (36 luni) și o a doua fază dedicată monitorizării procesului de îmbunătățire a instrumentelor politice abordate în cadrul proiectului (12 luni). Prima fază va cuprinde activități de învățare la nivel inter- și intra-regional, bazate pe schimburi de experiență și cunoștințe. Activitățile de învățare interregională vor cuprinde evenimente de tip peer-review/evaluare „inter pares” și activități specifice de instruire ce au ca scop dezvoltarea soluțiilor de e-mobilitate la nivelul organizațiilor regionale. De asemenea, prin proiect se are în vedere promovarea schimburilor de idei și soluții între parteneri și transferul celor mai bune practici existente în domeniul e-mobilității în cele opt regiuni implicate în proiect. Aceste acțiuni de învățare vor fi coordonate de specialiști din domeniul mobilității electrice. Procesul de învățare interregional va fi completat prin activități de învățare intra-regională, ce vor cuprinde instruiri privind planificarea strategică în domeniul e-mobilității și punerea la dispoziția autorităților a unui ghid privind modalitatea de elaborare a unei strategii privind mobilitatea electrică. Cea de-a doua fază de implementare a proiectului, va dura 12 luni şi va fi dedicată monitorizării punerii în aplicare a planurilor de acțiune, realizate în prima fază. Pentru a încuraja implementarea planurilor de acțiune partenerii vor organiza evenimente de instruire dedicate actorilor locali/regionali și membrilor grupurilor de lucru.

Instrument politic vizat: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

Perioada de implementare

Proiectul va fi implementat pe parcursul a 48 de luni, în perioada 1 august 2019 –  31 iulie 2023.

Buget:

Valoarea totală a proiectului este de 1,535,195.00 Euro, cu o contribuție din partea programului Interreg Europe de 1,304,915.75 Euro. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 100,770.00 Euro, din care 85,654.50 Euro reprezintă finanțare nerambursabilă și 15,115.50 Euro reprezintă contribuția partenerului.

Finanțator: Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg Europe –  Axa prioritară 3.1. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Contact:

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul E-MOB vă invităm să accesați website-ul proiectului https://www.interregeurope.eu/e-mob/

Vă stăm la dispoziție cu date suplimentare la următoarele date de contact:

Emil Toma

Departament Politici Regionale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania

Tel. 0358 401 276 Interior 465

emil.toma@adrcentru.ro | www.adrcentru.ro