CSF Universitati – Investiții în exploatații pomicole – Apel nelansat

Finanțator:
Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1a

Obiectivul programului:
Îmbunătățirea performanței economice a fermelor restructurarea și modernizarea fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață și a diversificării agricole

Solicitanți eligibili:
Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acțiuni – SA, Societate în comandită pe acțiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, stațiuni şi unități de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producători, Organizație de producători, Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor

Activități eligibile:

  • înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (componente secundare)
  • depozitare/condiționare/procesare (procesarea componentă secundară) – modernizare exploatație
  • utilaje recoltare (modernizare exploatație)

Valoarea grantului:
Între 100.000 și 1.500.000 euro

Contribuția beneficiarului:
Minimum 30%

Termen limită:
Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici