PHARE CES 2006

„Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” din cadrul Programului Phare 2006 – Coeziune Economica si Sociala, a fost lansata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului la nivel national in 27.02.2008 iar lansarea la nivelul Regiunii Centru a avut loc in 03.03.2006.

Aceasta schema ofera sprijin financiar nerambursabil autoritatilor publice locale romane din localitatile cu pâna la 50 000 de locuitori, in vederea dezvoltarii activitatilor de investitii în urmatoarele sectoare prioritare de mediu:

  • Gestionarea deseurilor 
  • Gospodarirea apelor si a apelor uzate.

Bugetul disponibil pentru acesta licitatie este 36,60 milioane €, din care 27,45 milioane € reprezinta fonduri Phare si 9,15 milioane € co-finantare de la bugetul de stat. Suma disponibila pentru Regiunea Centru este de 4.575 milioane €.

Valoarea finantarii nerambursabile pentru aceste proiecte va fi cuprinsa între 100.000 € si 1.000.000 €, pentru fiecare proiect. Fiecare beneficiar al finantarii nerambursabile trebuie sa contribuie cu un aport propriu de cel putin 10 % (în numerar) din bugetul proiectului. Un solicitant poate depune o singura cerere de finantare pentru fiecare sector de mediu prioritar. Cererile de finantare se vor depune pana la data de 25 aprilie 2008, orele 16,00 la sediul ADR Centru.