PROGRAMUL PHARE 2005

Schema de finantare “Asistenta acordata IMM in scopul achizitionarii de servicii de consultanta in afaceri” este o componenta a programului Phare 2005 si are ca scop imbunatatirea accesului IMM la servicii de dezvoltare a afacerilor, oferite de catre prestatorii de servicii de consultanta prin reducerea costurilor suportate de catre IMM pentru achizitionarea serviciilor corespunzatoare de consultanta.

Obiectivele programului au vizand printre altele:

  • Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea si cresterea IMM;
  • Cresterea competitivitatii IMM;
  • Imbunatatirea accesului IMM la finantare ;
  • Imbunatatirea performantelor la export ale IMM;
  • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea abilitatilor in management.

Programul a fost lansat in data de 4 iulie 2007 si urmareste sa contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei pentru dezvoltarea sectorului IMM. Bugetul pus la dispozitia Regiunii CENTRU prin acest program a fost de 0,794 mil. euro din care 0,596 – Contributie Phare si 0,199 – Co-finantare de la Bugetul national
In cadrul Regiunii Centru au fost contractate un numar de 6 proiecte, in valoare totala de 187.135,00 Euro, avand o finantare de 50% din partea beneficiarului, respectiv 50% din fonduri Phare(93.170,00)
Proiectele finantate in cadrul programului mai sus mentionat au fost contractate si a fost semnata cerea de plata a avansului.