FORESDA – ”Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul FORESDA – ”Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region”, în traducere: ”FORESDA – Promovarea competitivității și inovării lanțurilor valorice trans-sectoriale forestiere în Regiunea Dunării”, finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene.

Parteneriat:
Proiectul este coordonat de CyberForum e.V. din Germania și este implementat de un consorțiu format din 20 organizații partenere (13 parteneri și 7 parteneri asociați) provenind din 10 state Europene. La nivelul regiunii Centru, partenerul responsabil pentru implementarea proiectului FORESDA este Asociația KO-FA – persoană juridică a Clusterului PRO WOOD și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de partener asociat.

Obiectiv:
Obiectivul general al proiectului este de a sprijini transformarea industriilor forestiere tradiționale în zone de producție durabile, printr-o abordare inovativă trans-sectorială și transnațională sprijinind dezvoltarea de rețele de colaborare și proiecte de inovare, ca motoare de generare de idei.

Activități:
Prin activitățile sale, FORESDA va transforma sectoarele forestiere în sectoare inovative, moderne și va crea ecosisteme de dezvoltare, bazate pe inovare, cu scopul de a îmbunătăți sau reconfigura lanțurile de valoare existente, a îmbunătăți ”cultura inovatoare” a IMM-urilor respectiv a întări colaborarea între sectorul educațional, autorități, sectorul economic și cel complementar.
Pe parcursul celor aproape 3 ani de implementare, partenerii proiectului vor colabora cu parteneri asociați pentru a conecta sectorul forestier cu alte sectoare relevante, a crea lanțurile de valoare trans-sectoriale, a genera idei, a consolida capacități și a demara proiecte pilot.

Perioada de implementare
Proiectul va fi implementat pe parcursul a 30 de luni, în perioada Ianuarie 2017 – Iunie 2019.

Buget:
Bugetul total al proiectului FORESDA este de 2.232.950 Euro. ADR Centru nu are buget alocat în cadrul acestui proiect.

Finanțator:
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Transnațional Dunărea – Axa prioritară 1 – O regiune a Dunării inovatoare și responsabilă din punct de vedere social: promovarea inovării, a transferului de cunoștințe și a spiritului antreprenorial.

Contact:
Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul FORESDA vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Ovidia Caba
Departament Politici Regionale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania
Tel. 0358 401 276 Interior 461
ovidia.caba@adrcentru.ro | www.adrcentru.ro