A fost modificat Ghidul specific pentru proiectele de regenerare a comunităților urbane defavorizate
Investitii importante in statiunea balneoclimaterica Covasna
Modificarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile
Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă (Concept Note)
Lista finală proiecte finantabile, apel 1 - PI 3.1A, 5.1, 5.2 , 7.1 – POR 2014-2020