A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 6.1, Apel 2 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Proiecte și informații europene pentru comunitățile romilor din Regiunea Centru
Au fost lansate Ghidurile specifice aferente Axei Prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014 - 2020
A fost lansat Ghidul specific pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Sprijin financiar nerambursabil pentru participarea la târguri și expoziții internaționale