Absorbție de 82,5% pe POR 2007-2013 și peste 400 de proiecte depuse pe POR 2014-2020 în Regiunea Centru
A fost prelungit termenul de depunere a scrisorilor de intenție de către potențialii beneficiari ai Axei Prioritare 1 a POR 2014-2020
A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 7.1 – Investiţii în infrastructura de turism
A fost modificat Ghidul Solicitantului aferent Apelului de proiecte 5.2
2,66 miliarde euro disponibile pentru fermierii din România pentru aplicare măsuri de mediu și climă