Proiecte și informații europene pentru comunitățile romilor din Regiunea Centru
Au fost lansate Ghidurile specifice aferente Axei Prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014 - 2020
A fost lansat Ghidul specific pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Sprijin financiar nerambursabil pentru participarea la târguri și expoziții internaționale
Dezvoltarea economică durabilă a Regiunii Centru se va realiza prin creșterea absorbției fondurilor europene și impulsionarea activității clusterelor