GRISI PLUS „Geomatică și Soluții Informatice pentru Zonele Rurale”

Proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului INTERREG IV C

Continuând linia de reprezentare a Regiunii Centru în cadrul proiectelor de cooperare interregională europeană, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează începând ianuarie 2012 proiectul “GRISI PLUS – Geomatică și Soluții Informatice pentru Zonele Rurale”, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului INTERREG IV C.

Proiectul GRISI PLUS abordează procesul de dezvoltare regională dintr-o perspectivă nouă, utilizând informațiile de tip geografic, procesate cu ajutorul unor sisteme și aplicații informatice specifice, pentru îmbunătățirea nivelului de atractivitate economică a zonelor rurale din Europa. Factorii de decizie de la nivel local și regional pot folosi acest tip de informații în sprijinul elaborării unor planuri și strategii de atragere de noi locuitori și inițiative economice în zonele rurale cu risc de depopulare. De asemenea, instrumentele geomantice pot fi folosite pentru promovarea produselor locale și pentru îmbunătățirea atractivității turistice a zonelor rurale.

Pe durata celor 3 ani de desfășurare a proiectului, cei 14 parteneri proveniți din 11 State membre ale Uniunii Europene, printre care se numără și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, vor identifica și împărtășii cele mai bune practici din acest domeniu și vor depune eforturi pentru promovarea activităților și rezultatelor acestui proiect.

Îmbunătățirea gradului de utilizare a tehnologiei GIS în procesul de planificare și programare a dezvoltării regionale dar și ca suport pentru luarea deciziilor la nivel politic și administrativ reprezintă un obiectiv mai vechi al ADR Centru, participarea in cadrul proiectul GRISI PLUS reprezentând o valoare adăugată în acest demers. Acest proiect vizează de asemenea îmbunătățirea gradului de atractivitate a zonelor rurale. Regiunea Centru deține un potențial uriaș în acest domeniu iar bunele practici împărtășite în cadrul proiectului GRISI PLUS pot constitui un punct de pornire în valorificarea acestui potențial.

GRISI PLUS este doar unul din cele 3 proiecte de cooperare interregională finanțate în cadrul programului INTERREG IV C al Comisiei Europene, implementate, in prezent, la nivelul Regiunii Centru de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Celelalte 3 inițiative vizează domeniile: Îmbătrânire și declin demografic; Sănătate în alimentație; și Instrumente financiare de tip Non-grant pentru întreprinderi.

Persoană de contact:
Ovidia Caba –Director politici Regionale GRISI PLUS
Email: ovidia.caba@adrcentru.ro
Web: www.grisiplus.eu