Infrastructuri publice

Infrastructura de transport

Regiunea este traversată de Coridorul IV pan-european de transport (Dresda-Istanbul), rută majoră ce va asigura o legătură rapidă între sud-estul Europei și Europa Centrală. Prin dezvoltarea rețelei TEN-T și modernizarea drumurilor județene care asigură legătura cu rețeaua TEN-T se va produce un impact semnificativ în ce privește capacitatea și  condițiile de transport de pasageri și mărfuri.

Regiunea Centru este traversată în prezent de mai multe sectoare din autostrăzile A1, A3 și A10, având o lungime însumată de 215 km.

Până la finele anului 2022 erau finalizate în Regiunea Centru următoarele sectoare de autostradă: A1 „Boița – Sibiu – Sebeș – Orăștie”, A3  între localitățile Chețani și Târgu Mureș și  un scurt tronson între Cristian și Râșnov” și A10 ”Sebeș – Turda”, în totalitate.

În perioada următoare este prevăzută construcția sectoarelor de autostradă: A1: ”Boița – Cornetu”, A3: ”Chețani – Câmpia Turzii” și ”Ploiești-Comarnic-Brașov”, A8: ”Târgu Mureș – Miercurea Nirajului” și A13: ”Sibiu – Făgăraș” și ”Brașov – Bacău”, inclusiv Bypassul Brașov Nord.

Rețeaua de drumuri publice din Regiunea Centru avea, la sfârșitul anului 2022, o lungime totală de 11508 km, din care 54,4% sunt drumuri modernizate (6260 km). Densitatea drumurilor în regiune este mai scăzută la nivel regional decât la nivel național (33,8 km/100 km2 față de 36,2 km/100 km2 în 2022).

Rețeaua feroviară totaliza în 2021 la nivelul Regiunii Centru 1345 km, dintre care jumătate electrificată (672 km). Cu 39,5 km de cale ferată la 1000 km2, Regiunea Centru se găsește sub media pe țară (45,2 km/1000 km2). Lungimea liniilor ferate în exploatare s-a redus semnificativ în ultimii ani ca urmare a închiderii unor sectoare de cale ferată din cauza ineficienței acestui tip de transport, fenomen evidențiat și prin scăderea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate.

Regiunea Centru este străbătută de trei magistrale feroviare din cele nouă ale României. În prezent, se află într-un stadiu avansat proiectul de reabilitare și modernizare a infrastructurii feroviare de-a lungul axei prioritare 22 (Brașov- Sighișoara Teiuș- Simeria- frontiera româno-maghiară).

În Regiunea Centru funcționează două aeroporturi internaționale: Sibiu și Târgu Mureș, iar al 3-lea este în fază avansată de construcție la Brașov. În ce privește traficul intern și internațional de pasageri, aeroportul din Sibiu ocupa în 2021 locul al 7-lea la nivelul României.

 

Infrastructura de utilități publice

Rețeaua de distribuție a apei potabile, în lungime totală de 11150,1 km, în 2021 (40,8% în mediul urban), acoperă 351 localități, din care 56 sunt orașe. Gradul de acoperire cu rețea de apa potabilă la nivelul Regiunii Centru era în 2021 de 84,8%, ponderile cele mai mari, peste 90% fiind în județele Alba (93,6%) și Brașov (93,1%), la polul opus situându-se județul Sibiu (75,0%).

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare era în 2021 la nivelul Regiunii Centru de 6826,9 km. În Regiunea Centru erau conectate la rețeaua de canalizare publică 248 localități (59,9% din total, pondere superioară celei de la nivel național – 45,6%). Harghita și Covasna sunt județele cu mai ridicată pondere a localităților cu instalații de canalizare publică (76,1% respectiv 73,3%), la extrema cealaltă aflându-se județul Alba (50,0%).

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor din Regiunea Centru era în 2021 de 9287,4 km, reprezentând 20,4% din cea la nivelul României.

Rețeaua de distribuție a gazului metan acoperea, la sfârșitul anului 2021, la nivelul Regiunii Centru, 247 localități  (59,7% din numărul total al comunelor și orașelor din regiune). Gradul de acoperire la nivel regional este dublu față de cel la nivel național (30,5% în 2021). La nivel regional, județele cu cel mai mare grad de acoperire cu rețea de distribuție a gazului metan sunt Mureș (80,4%), Sibiu (76,6%), la polul opus fiind Covasna (28,9%).

Infrastructura educațională

Infrastructura educațională a Regiunii Centru, bine dezvoltata la toate nivelele, cuprindea în anul 2021, un număr de 902 unități, dintre care: 160 de creșe și grădinițe, 508 de școli din învățământul primar și gimnazial (inclusiv învățământul special), 197 licee, 7 școli profesionale, 21 școli postliceale și de maiștri și 9 unităţi de învățământ superior.

Personalul didactic la nivelul Regiunii Centru era în 2021 de 28559 de cadre didactice, din care: 0,5% în învățământul antepreșcolar, 18,3% în învățământul preșcolar, 57,9% învățământul primar și gimnazial (inclusiv învățământul special), 22,6% în învățământul liceal și profesional, 0,7% în învățământul postliceal și de maiștri.

Majoritatea unităților de învățământ liceal din regiune este în mediul urban (90,4%), în mediul rural fiind doar 19 unități de învățământ liceal. În ultimii ani s-a dezvoltat sistemul de învățământ profesional dual, principalul avantaj fiind pregătirea tinerilor pentru practicarea unor meserii cerute pe piața locală a muncii. Școala Profesională Germană Kronstadt (SGK) cu sediul în Brașov este prima instituție de învățământ profesional în sistem dual din România, fiind înființată în 2013. În planul de școlarizare 2022-2023 la nivelul Regiunii Centru sunt prevăzute pentru învățământul profesional dual 74,5 de clase cu un total de 1947 locuri.

Rețeaua universitară, în continuă extindere și diversificare, cuprinde 9 universități care însumează 63 de facultăți (52 în proprietate publică și 11 în proprietate privată). În 2021 la nivelul Regiunii Centru erau înscriși în învățământul universitar  59077de studenți, structura pe niveluri de învățământ superior fiind: 78,9%: licență, 18,3%: masterat, 2,8%: doctorat, programe postdoctorale de cercetare avansată. Personalul didactic în învățământul universitar era în 2021 de 2435 persoane la nivel de regiune.

Rețeaua universitară din Regiunea Centru cuprinde: Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Academiei Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” din Brașov , Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, Universitatea Româno-Germană din Sibiu. În Regiunea Centru funcționează  9 extensii ale unor universități cu tradiție din Cluj Napoca: Universitatea ”Babeş-Bolyai” (extensiile academice din: Gheorgheni, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș, Odorheiu Secuiesc, Sibiu, Târgu Secuiesc), Universitatea ”Sapientia” (extensiile universitare din Târgu Mureș și Miercurea Ciuc), Universitatea Tehnică (extensia universitară din Alba Iulia).

Învățământul universitar medical și de artă dramatică de la Târgu Mureș și cel silvic și de construcții de autovehicule de la Brașov au o îndelungată și valoroasă tradiție, constituindu-se în importante repere ale învățământului superior românesc.

Un aspect deloc lipsit de importanță este caracterul multilingv al procesului de învățământ, la toate nivelurile. Alături de unitățile de învățământ cu predare în limba română, există un număr semnificativ de unități și secții cu limba de predare maghiară, germană și engleză, asigurându-se continuitatea unei tradiții multiseculare și favorizând-se, în acest fel, îmbogățirea reciprocă a celor 3 culturi importante ale regiunii.

Infrastructura sanitară

Rețeaua de unități sanitare este diversificată la nivelul Regiunii Centru, în 2021 funcționau 72 spitale, 80 ambulatorii de spital și de specialitate, 18 policlinici, 23 dispensare medicale, 66 cabinete medicale de medicină generală, 276 cabinete medicale școlare și studențești, 1341 de cabinete medicale de familie, 1928 cabinete stomatologice, 1940 cabinete medicale de specialitate, 1086 farmacii și puncte farmaceutice, 458 laboratoare medicale, 303 laboratoare de tehnică dentară, etc. Numărul cadrelor sanitare era în 2021 de 32297 de persoane, din care 8339 medici (din care 1560 medici de familie), 2505 stomatologi, 2723 farmaciști, 18730 personal sanitar mediu.

Numărul de medici la 10.000 de locuitori era în 2021 la nivelul Regiunii Centru de 36, în creștere în ultimul deceniu. Acesta evoluție este similară celei la nivel național. Numărul de paturi la 1000 de locuitori era în 2021 la nivelul Regiunii Centru de 7,3 (7,1 la nivel național), în creștere față de anii anteriori.

Alături de centrul medical și universitar de tradiție din municipiul Târgu Mureș, în ultimele două decenii s-au dezvoltat și noile centre universitare din municipiile Brașov și Sibiu.