Localizare pe harta

In calitatea sa de organism regional deliberativ, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala coordoneaza intregul proces de dezvoltare regionala în cadrul Regiunii Centru. In exercitarea atributiilor ce ii revin, CDR Centru adopta hotarari prin consens in cadrul sedintelor.

Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 26 februarie 2019

Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 26 februarie 2019 Detalii

Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 7 noiembrie 2018

Hotărârile și Procesul Verbal al Ședinței CDR Centru din data de 7 noiembrie 2018 Detalii

Hotarari CDR Centru adoptate prin procedura scrisa, initiata in 24 septembrie 2018

Hotărâri CDR Centru adoptate prin procedură scrisă, inițiată în 24 septembrie 2018 Detalii