Localizare pe harta

In calitatea sa de organism regional deliberativ, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala coordoneaza intregul proces de dezvoltare regionala în cadrul Regiunii Centru. In exercitarea atributiilor ce ii revin, CDR Centru adopta hotarari prin consens in cadrul sedintelor.

Hotarari CDR Centru adoptate prin procedura scrisa, initiata in 24 septembrie 2018

Hotărâri CDR Centru adoptate prin procedură scrisă, inițiată în 24 septembrie 2018 Detalii