Localizare pe harta

In calitatea sa de organism regional deliberativ, Consiliul pentru Dezvoltare Regionala coordoneaza intregul proces de dezvoltare regionala în cadrul Regiunii Centru. In exercitarea atributiilor ce ii revin, CDR Centru adopta hotarari prin consens in cadrul sedintelor.

Hotararile si Procesul Verbal al sedintei CDR Centru din data de 20 iunie 2017

Hotararile si Procesul Verbal al sedintei CDR Centru din data de 20 iunie 2017 Detalii