Infotelegramă nr. 5 – Propunere program activitate a reprezentanților Landului Brandenburg – anul 2023

Infotelegrama nr. 5 Program activitate a reprezentanților Landului Brandenburg (DE)-Regiunea Centru (RO) pentru anul 2023,pe baza mandatului atribuit de Ministerul Finanțelor și pentru Europa al Landului german emis în octombrie 2022

Misiune/ Obiective

Activitatea ofițerilor de parteneriat între Landul Brandenburg și Regiunea Centru (PSB) în calitate de reprezentanți ai intereselor acestui Land în Regiunea Centru face parte din conceptul dezvoltat continuu de Guvernul Landului de stat cu următoarele puncte:

 • Dezvoltarea cooperării între organizațiile neguvernamentale cu obiective politice și culturale commune, precum și intensificarea și menținerea cooperării cu organizațiile societății civile, PSB constituind un punct de contact pentru potențiali parteneri;
 • Urmărirea și sprijinirea inițiativelor din regiunile europene Centru și Brandenburg care caută schimburi de experiență sau parteneri pentru a desfășura evenimente, pentru a înființa, extinde și pentru a  menține rețele regionale, concretizate prin evenimente culturale, conferințe, seminarii, expoziții, festivaluri, discuții tehnice, evenimente sau ateliere sportive, inclusiv pregătirea și urmărirea acestor evenimente;
 • Sprijin pentru cooperarea științifică existentă sau viitoare după caz, cu accent pe dezvoltarea ulterioară a cooperării instituționale directe;
 • Activități de consultanță (inclusiv pentru Agenții de Dezvoltare Regională, județe, municipalități, administrații publice și instituții economice) pe probleme de dezvoltare strategică a acestora, precum și consultanță privind atragerea de fonduri terțe (în special fonduri UE) pentru realizarea proiectelor semnificative la nivel regional;
 • Sprijin metodologic și organizatoric în pregătirea și monitorizarea proiectelor de cooperare bilaterală, cu o atenție specială a circumstanțelor specifice fiecărei țări incluzând în cadrul cooperării legate de diverse proiecte cu departamentele responsabile ale Guvernului Landului Brandenburg și ale Regiunii Centru;
 • Promovarea vizibilității Landului Brandenburg în regiunea țintă și publicitate pentru PSB în Landul Brandenburg;
 • Identificarea și utilizarea posibilităților de finanțare UE în ambele regiuni, precum și a finanțării regionale din fonduri regionale sau ale Landului german;
 • Inițierea contactelor economice în cazuri individuale pe nevoi specifice.

Scopul este de a promova politicile europene de dezvoltare în ambele regiuni. Aceasta include activități bilaterale permanente în ambele regiuni. Ofițerul de parteneriat este considerat ca fiind o ofertă de colaborare  a Landului Brandenburg pentru conectarea celor două regiuni și, prin urmare, reprezintă un multiplicator pentru cooperarea transfrontalieră între regiunile partenere.

Evenimente / Măsuri propuse pentru anul 2023

 • Eveniment public privind regionalizarea în România, cu accent pe utilizarea Fondurilor Structurale Europene în Regiunea Centru;
 • Continuarea turneului de prelegeri „Povești mușcătoare” (aprilie 2023);
 • Proiect de teatru bilateral: „The flying classroom 2.0” (Rochow School Pritzwalk și German Lyceum Mühlbach Sebeș) (mai 2023);
 • Vizita Ministrului Finanțelor și pentru Europa din Brandenburg, doamna Katrin Lange, în Regiunea Centru (iunie 2023);
 • Spectacolul Simfoniei Păcii în România (proiect Erasmus cu participarea muzicienilor germani, lituanieni, polonezi și români), (iulie 2023);
 • Monitorizarea parteneriatului județean Alba – Prignitz;
 • Sprijin pentru inițiative de dezvoltare a înfrățirii orașelor între Sebeș și Wittstock/Dosse, precum și Sibiu și orașul Brandenburg an der Havel;
 • Sprijin suplimentar pentru Biblioteca în limba germană din Petersdorf Petrești; pe baza solicitării Ministerului german, donații suplimentare de cărți, care ar putea fi eventual predate odată cu vizita ministrului german în România;
 • Sprijin pentru Casa Creștină Germană pentru copii săraci „Onisim” din Petrești (sprijin pentru relații publice, în special dezvoltarea site-ului web, furnizarea de donații etc).