Piata Muncii

Numarul populatiei active civile din Regiunea Centru, la finele anului 2015, era de 1076,9 mii persoane, reprezentand 68,3% din populatia regiunii in varsta de munca (15-64 ani).Populatia ocupata a regiunii numara, la aceeasi data, 1026,6 mii persoane, reprezentand 65,1% din populatia in varsta de munca si 43,7% din populatia totala a regiunii.

Sectorul serviciilor deţinea în 2015 cea mai mare pondere din populaţia ocupată (43,4%), fiind urmat de industrie (29,1%) şi agricultură (19,6%). Ponderea agriculturii la nivel regional este sensibil mai mica decat la nivel national (19,6% fata de 24 %), in timp ce ponderea industriei este mai ridicata (29,1% fata de 22,4%).

Rata generala a somajului in Regiunea Centru la sfarsitul anului 2015 era de 4,7% din populatia activa, iar in randul femeilor de 4,4%.

Media anuală a veniturilor medii lunare pe o gospodărie din Regiunea Centru erau în anul 2014 de 2522,63 lei din care 1289,27 de lei erau venituri din salarii brute. Din punctul de vedere al veniturilor totale cât şi a veniturilor băneşti şi al salariilor brute pe o gospodărie nivelul celor din Regiunea Centru depăşeşte în anul 2014 nivelul naţional. Comparându-ne cu celelalte regiuni din România, în anul 2014, Regiunea Centru era a patra regiune din ţară după mărimea veniturilor totale medii lunare pe o gospodărie.

Prognoza realizata de Institutul National de Statistica indica scaderi atat ale populatiei active, la 1013 mii persoane in 2025, cat si ale populatiei ocupate, la 947 mii persoane.