Piata muncii

Resursele de muncă la nivelul Regiunii Centru totaliza la finele anului 2021 circa 1454,7 mii persoane. În ultimele 3 decenii resursele de muncă la nivelul regiunii au scăzut cu o zecime.

Numărul populației active civile din Regiunea Centru, la finele anului 2021 era de 990,8 mii persoane, reprezentând 66,7% din populația regiunii în vârsta de munca (15-64 ani). În ultimele 3 decenii populația activă civilă s-a diminuat semnificativ (-24,4% în 2021 față de 1990). Rata de activitate a resurselor de muncă era în 2021 la nivelul Regiunii Centru de 68,1%, semnificativ mai mică față de în urmă cu 3 decenii.

Populația ocupată la nivelul Regiunii Centru număra 963,9 mii persoane în 2021, reprezentând 64,9% din populația în vârstă de muncă și 41,9% din populația totală a regiunii. Rata de ocupare a resurselor de muncă era în 2021 la nivelul Regiunii Centru de 66,3%, semnificativ mai mică față de în urmă cu 3 decenii.

Sectorul serviciilor deținea în 2021 cea mai mare pondere din populația ocupată (51,1%), fiind urmat de industrie (31,4%), agricultură (9,1%) și construcții (8,4%). Ponderea agriculturii la nivel regional este sensibil mai mică decât la nivel național (9,1% față de 11,1%), în timp ce ponderea industriei este mai ridicată (31,4% față de 24,2%).

Rata generală a șomajului BIM în Regiunea Centru la sfârșitul anului 2021 era de 5,1% din populația în vârstă de muncă, observându-se diferențe pe medii de rezidență (3,9% în urban și 6,9% în rural).

Media veniturilor medii lunare pe o gospodărie din Regiunea Centru erau în anul 2021 de 5943,71 lei din care 4186,21 de lei erau venituri din salarii brute. Din punctul de vedere al veniturilor totale cât și a veniturilor bănești și al salariilor brute pe o gospodărie nivelul celor din Regiunea Centru depășește în anul 2021 nivelul național. Comparându-ne cu celelalte regiuni din România, în anul 2021, Regiunea Centru era a treia regiune din țară după mărimea veniturilor totale medii lunare pe o gospodărie, după Regiunea București – Ilfov și Regiunea Nord – Vest.