Componenta 11 – Turism și cultură

Buget – 449,01 milioane Euro

Documente utile

  • Investiția 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Compania Națională de Investiții, Ministerul Culturii, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, Unitățile Administrativ Teritoriale afectate de investiție

Buget:
Bugetul total 103,53 milioane Euro

Beneficiari:
Unitățile Administrativ Teritoriale afectate de investiție, persoanele juridice de drept privat, unitățile aparținând unui cult religios recunoscut în România, organizații neguvernamentale

Obiectiv:
Obiectivul investiției este de a crește atractivitatea destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor susține investiții pentru promovarea rutelor și pentru modernizarea /reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional, identificate în zonele de destinație optimă.

Reforma vizată:
Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației

Termen de lansare al investiției:
Termenul de lansare al investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Compania Națională de Investiții

Buget:
Bugetul total 68,48 milioane Euro

Beneficiari:
Unitățile Administrativ Teritoriale afectate de investiție, persoane juridice de drept privat, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public

Obiectiv:
Obiectivul investiției este de a crește atractivitatea destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghiduri specifice și vor finanța investiții pentru lucrările de restaurare (7 muzee) și construcții noi (2 muzee).

Reforma vizată:
Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 3. Instituirea Centrului Național de Coordonare Velo

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Buget:
Bugetul total 1,5 milioane Euro

Beneficiari:
Centrul EuroVelo România

Obiectiv:
Obiectivul investiției este de sprijinirea mobilității durabile prin crearea unei rețele naționale Velo, inclusiv rute Eurovelo.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru dezvoltarea și publicarea unei aplicații digitale integrate pentru furnizarea de informații tematice legate de cicloturism

Reforma vizată:
Crearea cadrului pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel national

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q3 din anul 2022.

  • Investiția 4. Implementarea a 3.000 km de piste pentru biciclete

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Buget:
Bugetul total 247,50 milioane Euro

Beneficiari:
Consiliile județene, autoritățile publice locale, fiind eligibile și asocierile dintre acestea, împreună cu MDLPA, MMAP, MDLPA și, după caz, de către UAT, fiind eligibile și asocierile dintre acestea

Obiectiv:
Obiectivul investiției este de sprijinirea mobilității durabile prin crearea unei rețele naționale Velo, inclusiv rute Eurovelo.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru amenajarea a 3.000 km de trasee velo la nivel național, inclusiv traseele EuroVelo si Via Transilvanica și circuitele velo adiacente acestora, precum și alte trasee.

Reforma vizată:
Crearea cadrului pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel national

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 5. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Culturii, prin Administrația Fondului Național Cultural

Buget:
Bugetul total 7,79 milioane Euro

Beneficiari:
Administrația Fondului Cultural Național

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este reducerea decalajului de acces la cultură între zonele rurale și cele urbane mari.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru punerea în aplicare a două programe-pilot de finanțare care vor viza dezvoltarea unor proiecte culturale și/sau de educație culturală, în  50 de localități cu o populație mai mică de 50 000 de locuitori.

Reforma vizată:
Reducerea decalajului de acces la cultură între zonele rurale și cele urbane mari

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2024.

  • Investiția 6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii

Instituția responsabilă de reformă
Ministerului Culturii prin Centrul Național al Cinematografiei și Administrația Națională Fondul Cultural

Buget:
Bugetul total 3,75 milioane Euro

Beneficiari:
Centrul Național al Cinematografiei și Administrația Națională Fondul Cultural

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții vizează dezvoltarea unui sistem digital pentru acordarea finanțării publice în sectoarele culturale.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța digitalizarea organismelor de finanțare (dezvoltarea platformei unice de finanțare publică și a registrului național de finanțare culturală, digitalizarea tuturor proceselor legate de finanțare pentru cele două organisme centrale – Centrul Național al Cinematografiei și Administrația Națională Fondul Cultural – responsabil cu finanțarea culturală la nivel național).

Reforma vizată:
Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q3 din anul 2023.

  • Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Culturii

Buget:
Bugetul total 5,46 milioane Euro

Beneficiari:
IMM-uri din domeniul producției și distribuției de filme

Obiective:
Obiectivele acestei investiții sunt creșterea competitivității întreprinderilor românești în industria cinematografică, pe piețele naționale, europene și internaționale, modernizarea modului actual de producție, distribuție și consum și sporirea capacității de a răspunde noilor provocări ale consumatorilor.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța consolidarea capacității microîntreprinderilor, mici și mijlocii din domeniul producției și distribuției de filme de a se adapta la noul cadru legislativ al pieței unice digitale pentru a crea, promova și distribui noi produse și servicii inovatoare.

Reforma vizată:
Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q1 din anul 2025.