Noul termen estimat de depunere 15.01.2023 – 15.02.2023 – Ghidul solicitantului pentru investiții în turism și cultură I – repus în dezbatere publică

Ghidul se adresează proiectelor și solicitanților incluși în rutele turistice/culturale ce vor fi selectați în vederea restaurării în urma derulării etapei a 3‑a de selecție obiective (metodologie: https://mfe.gov.ro/pnrr-ordinul-privind-aprobarea-metodologiei-de-evaluare-a-obiectivelor-in-vederea-includerii-in-cele-12-rute-turistice-culturale-si-in-vederea-promovarii-restaurarii-acestora-relansare/) și pentru cei selectați în etapele 1 și 2 care, din motive tehnice nu au transmis cererile de finanțare până la data și ora de închidere a apelurilor anterioare.

Ghidul se adresează proiectelor și solicitanților incluși în rutele turistice/culturale ce vor fi selectați în vederea restaurării în urma derulării etapei a 3‑a de selecție obiective (metodologie: https://mfe.gov.ro/pnrr-ordinul-privind-aprobarea-metodologiei-de-evaluare-a-obiectivelor-in-vederea-includerii-in-cele-12-rute-turistice-culturale-si-in-vederea-promovarii-restaurarii-acestora-relansare/) și pentru cei selectați în etapele 1 și 2 care, din motive tehnice nu au transmis cererile de finanțare până la data și ora de închidere a apelurilor anterioare.

Alocarea totală pentru viitorul apel: 499.100.000 euro

Perioada de consultare publică: 35 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (până la 11 ianuarie 2023).

Persoanele sau entitățile interesate pot formula observații/propuneri, la adresa de e‑mail: evaluare.c11@mfe.gov.ro

Perioada estimată de deschidere a apelului: 15.01.2023 – 15.02.2023

Cererile de finanțare și documentele suport se vor încărca pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Pentru mai multe detalii puteți consulta documentele la adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr-a-fost-publicat-in-consultare-ghidul-pentru-apelul-de-proiecte-aferent-investitiei-1-promovarea-celor-12-rute-turistice-culturale-din-cadrul-c11/.