Componenta 12 – Sănătate

Buget – 2.450,01 milioane Euro

Documente utile

  • Investiția 1. I.1.1 Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de cabinete/asocieri de cabinete de asistență medicală primară

Instituția responsabilă de reformă:
Instituția responsabilă este Ministerul Sănătății.

Buget:
Bugetul total 180,45 mil Euro

Beneficiari:
Unități Administrativ Teritoriale, Asociațiile de cabinete / cabinete ale medicilor de familie, Unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății, Unități sanitare din subordinea UAT-urilor.

Obiective:
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare,
Creșterea ponderii serviciilor medicale de tip preventiv prin dezvoltarea de mecanisme financiare care să încurajeze intervențiile preventive comprehensive și durabile, atât în asistența medicală primară, cât și în cea ambulatorie, de specialitate.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări prioritizarea investițiilor stabilite de Ministerul Sănătății în cabinetele medicilor de familie din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome). Dotarea va cuprinde: aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate de asemenea fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și a creșterii eficienței energetice. Inclusiv dotări de aparatură medicală de laborator și imagistică.

Reforma:
Ministerul Sănătății vizează Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară prin Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, în cadrul Pilonului V Sănătate, respectiv Investiția 1. I.1.1 Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de cabinete/asocieri de cabinete de asistență medicală primară/ PNRR 2021 – 2027

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022

  • Investiția 1. I.1.2 Dezvoltarea de caravane medicale care vor putea derula activități de screening mamar și pentru cancerul cervical în zonele cu acces limitat la servicii de asistență medicală specializată, inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome

Instituția responsabilă de reformă:
Instituția responsabilă este Ministerul Sănătății.

Buget:
Bugetul total 4,02 mil Euro

Beneficiari:
Unități Administrativ Teritoriale; Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri a medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății; Unități sanitare din subordinea UAT-urilor

Obiective:
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare,
Creșterea ponderii serviciilor medicale de tip preventiv prin dezvoltarea de mecanisme financiare care să încurajeze intervențiile preventive comprehensive și durabile, atât în asistența medicală primară, cât și în cea ambulatorie, de specialitate.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări activități de screening pentru cancerul mamar și pentru cancerul cervical în zonele cu acces limita la servicii de asistență medicală specializată, inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz. Caravanele de screening (unități mobile) vor fi alocate centrelor regionale care derulează în acest moment activități de screening pentru cancerul cervical și care au deja expertiză în astfel de activități (10 caravane în 8 centre).

Reforma:
Ministerul Sănătății vizează Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, în cadrul Pilonului V Sănătate, respectiv Investiția 1. I.1.2 Dezvoltarea de caravane medicale care vor putea derula activități de screening mamar și pentru cancerul cervical în zonele cu acces limitat la servicii de asistență medicală specializată, inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome/ PNRR 2021 – 2027

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 1. I.1.3 Reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie

Instituția responsabilă de reformă:
Instituția responsabilă este Ministerul Sănătății.

Buget:
Bugetul total 80,20 mil Euro

Beneficiari:
Unități Administrativ Teritoriale; Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri a medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății; Unități sanitare din subordinea UAT-urilor

Obiective:
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare,
Creșterea diversității și complexității serviciilor medicale curative furnizate la nivel prespitalicesc prin modificarea condițiilor, criteriilor și a cuantumului finanțării asistenței medicale primare și ambulatorii.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări activități de reabilitare / modernizare / extindere / dotare a infrastructurii ambulatorii existente; îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces; asigurarea / modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități la locația obiectivului investițional); achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie.

Reforma:
Ministerul Sănătății vizează Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, în cadrul Pilonului V Sănătate, respectiv Investiția 1. I.1.3 Reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie/ PNRR 2021 – 2027

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 1. I.1.4 Investiții în infrastructura medicală prespitalicească, cu scopul creșterii accesului la servicii medicale de bază

Instituția responsabilă de reformă:
Instituția responsabilă este Ministerul Sănătății.

Buget:
Bugetul total 40,2 mil Euro

Beneficiari:
Unități Administrativ Teritoriale; Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri a medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății; Unități sanitare din subordinea UAT-urilor

Obiective:
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare,
Reducerea inegalităților în ceea ce privește accesul la asistența medicală prin crearea și implementarea unor mecanisme juridice și financiare de încurajare a implicării personalului medical și de asistență comunitară în oferirea serviciilor medicale către populația vulnerabilă, inclusiv prin mijloace de telemedicină.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări construcția de centre comunitare integrate sau reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente și/sau dotarea acestora. 200 de centre comunitare integrate în zonele rurale marginalizate și în zonele urbane marginalizate.

Reforma:
Ministerul Sănătății vizează Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, în cadrul Pilonului V Sănătate, respectiv Investiția 1. I.1.4 Investiții în infrastructura medicală prespitalicească, cu scopul creșterii accesului la servicii medicale de bază/ PNRR 2021 – 2027

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 1. I1.5. Dotarea și/sau reabilitarea a 119 de cabinete de planificare familială existente

Instituția responsabilă de reformă:
Instituția responsabilă este Ministerul Sănătății.

Buget:
Bugetul total 10 mil Euro

Beneficiari:
Unități Administrativ Teritoriale; Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri a medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății; Unități sanitare din subordinea UAT-urilor

Obiective:
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare,
Creșterea ponderii serviciilor medicale de tip preventiv prin dezvoltarea de mecanisme financiare care să încurajeze intervențiile preventive comprehensive și durabile, atât în asistența medicală primară, cât și în cea ambulatorie, de specialitate.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări intervenții de reabilitare și reamenajare ale cabinetelor de planificare familială și vor primi dotări de aparatură medicală de laborator și imagistică (microscoape, ecograf, IT, instrumentar medical, mijloace de transport – electrice sau biciclete, etc).

Reforma:
Ministerul Sănătății vizează Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară prin Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, în cadrul Pilonului V Sănătate, respectiv Investiția 1. I.1.5. Dotarea și/sau reabilitarea a 119 de cabinete de planificare familială existente / PNRR 2021 – 2027

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 2. I2.1 Investiții în infrastructură spitalicească publică nouă, în vederea relocării integrale sau parțiale a unităților medicale din acele spații care pun în pericol pacientul și personalul medical și care nu răspund cerințelor igienico-sanitare (eg: circuite sanitare) cu scopul furnizării de noi servicii medicale/îmbunătățirii calității serviciilor medicale furnizate. 

Instituția responsabilă de reformă:
Instituția responsabilă este Ministerul Sănătății.

 Buget:
Bugetul total 1.089.05 mil. Euro

Beneficiari:
UAT municipii reşedinţă de judeţ/municipii/sectoarele Mun. Bucureşti/oraşe /judeţe

Obiectiv:
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare,

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări investițiile (clădiri nou construite în vederea relocării din cele vechi sau reabilitarea/extinderea celor existente) în infrastructura spitalicească publică în care se asigură tratamentul afecțiunilor cardiovasculare și oncologice, tratamentul bolilor infecțioase și pneumologice, precum și investițiile în maternități și spitale de pediatrie. Investițiile în infrastructura spitalicească sunt complementare tratamentului acestor patologii și asigură accesul la servicii sigure și de calitate.

Reforma:
Ministerul Sănătății vizează Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară prin Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, în cadrul Pilonului V Sănătate, respectiv Investiția 2. I2.1 Investiții în infrastructură spitalicească publică nouă, în vederea relocării integrale sau parțiale a unităților medicale din acele spații care pun în pericol pacientul și personalul medical și care nu răspund cerințelor igienico-sanitare (eg: circuite sanitare) cu scopul furnizării de noi servicii medicale/îmbunătățirii calității serviciilor medicale furnizate./ PNRR 2021 – 2027.

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 2. I2.2 Investiții în infrastructură spitalicească publică – Investiții în echipamente medicale și aparatură pentru infrastructura sanitară nou construită

 Instituția responsabilă de reformă:
Instituția responsabilă este Ministerul Sănătății.

Buget:
Bugetul total 635 mil Euro

Beneficiari:
UAT municipii reşedinţă de judeţ/municipii/sectoarele Mun. Bucureşti/oraşe /judeţe

Obiectiv:
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare,

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări investițiile (clădiri nou construite în vederea relocării din cele vechi sau reabilitarea/extinderea celor existente) în infrastructura spitalicească publică în care se asigură tratamentul afecțiunilor cardiovasculare și oncologice, tratamentul bolilor infecțioase și pneumologice, precum și investițiile în maternități și spitale de pediatrie. Investițiile în infrastructura spitalicească sunt complementare tratamentului acestor patologii și asigură accesul la servicii sigure și de calitate.

Reforma:
Ministerul Sănătății vizează Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară prin Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, în cadrul Pilonului V Sănătate, respectiv Investiția 2. I2.2 Investiții în infrastructură spitalicească publică – Investiții în echipamente medicale și aparatură pentru infrastructura sanitară nou construită / PNRR 2021 – 2027.

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 2. I2.3. Investiții în infrastructura destinată pacientului critic neonatal, cu scopul diagnosticării precoce, tratamentului antenatal/neonatal și postnatal.

Instituția responsabilă de reformă:
Instituția responsabilă este Ministerul Sănătății.

Buget:
Bugetul total 80,20 mil Euro

Beneficiari:
UAT municipii reședință de județ/municipii/sectoarele Mun. Bucureşti/oraşe/comune/judeţe, unități sanitare în subordinea UAT/MS

Obiectiv:
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare,

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări investițiile în 25 de unități de terapie intensivă – investiții în infrastructura pacientului critic neonatal pentru diagnosticarea precoce, tratamentul prenatal / neonatal și postnatal

Reforma:
Ministerul Sănătății vizează Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară prin Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, în cadrul Pilonului V Sănătate, respectiv Investiția 2. I2.3. Investiții în infrastructura destinată pacientului critic neonatal, cu scopul diagnosticării precoce, tratamentului antenatal/neonatal și postnatal / PNRR 2021 – 2027.

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 2. I2.4. Investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale

Instituția responsabilă de reformă:
Instituția responsabilă este Ministerul Sănătății.

Buget:
Bugetul total 150,38 mil Euro

Beneficiari:
Unitățile sanitare din subordinea Ministerul Sănătății/UAT-urilor

Obiectiv:
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din România prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale și a infrastructurii sanitare,

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor echipamente și materiale pentru reducerea riscului de infecții asociate asistenței medicale – dotare a cel puțin 25 de spitale.

Reforma:
Ministerul Sănătății vizează Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară prin Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, în cadrul Pilonului V Sănătate, respectiv Investiția 2. I2.4. Investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții associate asistenței medicale / PNRR 2021 – 2027.

Termen estimativ de selecție:
Termenul estimativ de selecție al proiectelor este Q2 din anul 2022.