Dezbatere publică în cadrul PNRR – Ghidul pentru investiții în secții de terapie intensivă pentru nou-născuți

Ministerul Sănătății a lansat spre consulate publică ghidul beneficiarului pentru investiții în secții de terapie intensivă pentru nou-născuți din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acțiunile sprijinite orientative, eligibile în cadrul proiectului, pot fi:

  1. reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii sanitare existente dedicate pacienților critici nou-născuți;
  2. achiziționarea de echipamente pentru infrastructura sanitară dedicată pacienților critici nou-născuți.
  3. construirii/amenajării și dotării a 8 centre regionale de formare (aproximativ 100 mp fiecare) pentru pacienții neonatali critici.

Obiectivul investiției vizează:

  1. extinderea capacității infrastructurii spitalicești dedicată îngrijirii pacientului critic neonatal (a) cu 124 de paturi adiționale (preponderent cazuri de grad 3) – inclusiv infrastructură și echipamente aferente, (b) dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru 90 de paturi existente si îmbunătățirea programului de screening (investiții în beneficiul a 25 de unități spitalicești dintre cele 69 vizate pentru întreaga investiție); îmbunătățirea programului de screening, prin dotarea infrastructurii existente cu: mixer de aer-oxigen pentru sala de naștere și pentru cezariană, monitor SN, monitor SOC, ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-100%, incubator de transport, dispozitiv laser, retcam pentru transport, oftalmoscop indirect, inclusiv instrumente;
  2. construirea și dotarea a 8 centre regionale de formare (100 mp fiecare) pentru pacienții neonatali critici.
  3. achiziționarea a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală (nivel 3);

Investiția are un buget total de 394.543.900 lei echivalent 80.200.000 € și se va implementa astfel:

I.2.3.a: Apel dedicat secțiilor nou născuți:

– Componenta creșterea capacității: O alocare de 186.055.490 lei (fără TVA) echivalent a 37.820.000 € (fără TVA) corespondentă unei alocări de maxim 1.500.447,5 lei/pat (fără tva) echivalentul a 305.000 €/pat (fără TVA) pentru un apel competitiv în vederea extinderii capacității infrastructurii spitalicești dedicată îngrijirii pacientului critic neonatal cu 124 de paturi adiționale (cazuri critice de Nivel III) – inclusiv infrastructura adiacentă si echipamente aferente;

– Componenta dotare: O alocare de 66.413.250 lei (fără TVA) echivalent a 13.500.000 € (fără TVA) corespondentă unei alocări de maxim 737.925 lei/pat (fără TVA) echivalentul a 150.000 €/pat pentru un apel competitiv în vederea dotării cu echipamente medicale adecvate pentru 90 de paturi existente și îmbunătățirea programului de screening;

I2.3.b: Apel centre regionale de formare: O alocare de 106.261.200 lei (fără TVA) echivalent a 21.600.000 € (fără TVA) corespondentă unei alocări de maxim 13.282.650 lei/centru echivalentul a 2.700.000 €/centru pentru un apel competitiv în vederea construirii/amenajării și dotării a 8 centre regionale de formare (aproximativ 100 mp fiecare) pentru pacienții neonatali critici.

I2.4.c: Achiziție centralizată unități mobile de terapie intensivă neonatală: O alocare de 35.420.400 lei (fără TVA) echivalent a 7.200.000 € (fără TVA corespondentă unei alocări de maxim 2.951.700 lei/unitate (fără TVA) echivalentul a 600.000 €/unitate (fără TVA) pentru derularea unei achiziții centralizate de către Ministerul Sănătății în vederea achiziționării a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală (Nivel III) care vor fi repartizate pe regiuni.

Un solicitant poate depune dosare de finanțare în cadrul unuia sau al ambelor apeluri.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

Apelul de proiecte este competitive cu termen limită de depunere, iar beneficiari pot transmite observațiile și propunerile privind prezentul Ghid al beneficiarului la adresa de email: consultări.apeluri@ms.ro cu menționarea în subiectul email-ului a „Investiției specifice” pentru care se fac observațiile. Termenul limită până la care se pot face propuneri este: 5 august 2022, ora 14:00.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.ms.ro/noutati/.