Lansare Ghid investiții infrastructura medicală prespitalicească – PNRR – Deschidere platformă depunere: 4.08.2022

Ministerul Sănătății lansează Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente pentru I1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară din cadrul PNRR Componenta C12. Sănătate.

Ministerul Sănătății a lansat ghidul beneficiarului pentru investiții în cabinetele medicilor de familie din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prin program se vor finanța lucrări de renovare și de dotare cu echipamente medicale în 3.000 de cabinete din România, cele mai multe situate în medii defavorizate.

Investiția are un buget total de 888.301.215 lei (fără TVA) echivalent a 180.450.000 € (fără TVA) și se va realiza prin 2 metode:

  • I1.1.a: Listă preselectată: O alocare de 666.225.911 lei (fără TVA) echivalent a 135.337.500 € (75% din total alocare) (fără TVA) prin care se va finanța o listă preselectată de cabinete pentru finanțarea a 2250 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 75% din obiectivul general de investiție;
  • I1.1.b: Apel necompetitiv: O alocare de 222.075.304 lei (fără TVA) echivalent a 45.112.500 € (25% din alocare) (fără TVA) pentru un apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: „primul venit primul servit” pentru finanțarea a 750 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 25% din obiectivul general de investiție. Prin intermediul acestei Investiții vor fi sprijinite acțiuni specifice realizării de  renovări și/sau dotări pentru cabinetele medicilor de familie sau asocieri de cabinete de medici de familie. Se pot finanța proiecte care conțin doar „Componenta de echipamente” sau ambele componente.

În acest sens:

  • „Componenta  echipamente” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.115 lei  fără tva echivalentul a  45.150 euro fără tva;
  • „Componenta renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 73.792 lei fără tva echivalentul a 15.000 de euro fără tva.

Apelul de proiecte este necompetitiv, care se va derula având la bază principiul: „primul venit primul servit”. Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro. Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 04 august 2022 ora 10:00.

Pentru mai multe detalii puteți accesa link-ul: https://www.ms.ro/investitia-specifica-i1-1-cabinete-ale-medicilor-de-familie-sau-asocieri-de-cabinete-de-asistenta-medicala-primara/