Dezbatere publică în cadrul PNRR: Ghidul pentru unități de asistență medicală ambulatorie

Ministerul Sănătății a lansat în consultare publică Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente din cadrul Componentei C12-Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3: Unități de asistență medicală ambulatorie

Obiectivul investiției vizează reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie. Cel puțin 20 de unități de îngrijire ambulatorie vor fi situate în regiuni sau municipalități mai puțin dezvoltate.

Investițiile vor consta în:

  • construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatorii existente;
  • îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces;
  • asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de investiții);
  • achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie.

Valoarea minimă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de 2.459.750 lei reprezentând 500.000 euro fără TVA. Valoarea maximă nerambursabilă a finanțării alocate per proiect este de maxim 13.149.823,5 lei echivalentul a 2,673 mil. euro fără TVA. Investiția are un buget total de 394.543.900 lei echivalent a 80.200.000 euro.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

Beneficiarii pot transmite observațiile și propunerile privind prezentul Ghid al beneficiarului la adresa de email: consultări.apeluri@ms.ro cu menționarea în subiectul email-ului a „Investiției specifice” pentru care se fac observațiile. Termenul limită până la care se pot face propuneri este: 09 august 2022, ora 14:00.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.ms.ro/noutati/.