PNRR: Prelungire termen de depunere proiecte pentru Centre de zi pentru copii

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a prelungit termenul limită de depunere pentru Investiția 1: Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie din cadrul PNRR Componenta 13 Reforme sociale

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a prelungit perioada de depunere pentru Investiția 1: Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie din cadrul PNRR Componenta 13 Reforme sociale

Potențialii solicitanți: furnizorii publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, care pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați

Termen limită de depunere: 10 iunie 2023, ora 23:59

Informații suplimentare se regăsesc la următorul link: https://mfamilie.gov.ro/1/prin-ordinul-ministrului-familiei-tineretului-si-egalitatii-de-sanse-nr-20305-din-06-04-2023-a-fost-prelungita-perioada-de-depunere-a-proiectelor-finantate-prin-planul-national-de-redresare-si-rezil/