9 ianuarie – Noul termen de depunere al proiectelor pentru Crearea de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – Componenta 13 PNRR

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a actualizat Ghidul specific pentru apelul de proiecte, aferent Investiției 1: Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie din cadrul PNRR Componenta 13 Reforme sociale

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a extins termenul de depunere al proiectelor care vizează Investiția 1 Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Termenele actualizate de depunere, evaluare, contractare și implementare a proiectelor, de interes pentru unitățile administrativ-teritoriale sunt următoarele.

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte:

  • Data deschidere apel de proiecte: 07 noiembrie 2022
  • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 07 noiembrie 2022, ora 10:00;
  • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 09 ianuarie 2023, ora 23:59;
  • Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare: 07 februarie 2023;
  • Termen estimat pentru finalizarea etapei de contractare: 07 februarie 2023.
  • Termen maxim de implementare a proiectelor: 31 decembrie 2024

Ghidul specific și anexele se regăsesc la următorul link: https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/.

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică, disponibilă la adresa web: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home, doar în intervalul menționat la secțiunea de mai sus.