10 iulie, Termen nou pentru depunerea de proiecte privind Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), din PNRR

Ministerul Educației, prelungește termenul limită de depunere pentru apelul privind Schema de Granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 2, cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C15: Educație.

Noul termen limită: 10 iulie 2023, ora 17:00

Documentele detaliate se regăsesc la adresa: https://www.edu.ro/pnrr