Lansarea apelului pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare

Ministerul Educației a publicat Ghidul solicitantului și anexele aferente apelului pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare, Componenta 15 – Educație din PNRR.

Obiectivul programului: creșterea capacității sistemului și a calității serviciilor de educație timpurie, îmbunătățirea ratei de participare, atât la nivel antepreșcolar, cât și la nivel preșcolar, prin deservirea a max. 20.000 de copii, provenind din grupuri defavorizate. Fiecare proiect va urmări înființarea de servicii complementare, care să deservească între 16-50 copii. Vor fi prioritizate proiectele care se vor implementa în comunități rurale izolate, defavorizate din punct de vedere economic sau care vizează grupuri vulnerabile de copii.

Activități eligibile:

  • amenajarea, igienizarea și dotarea a minimum 2 săli pentru activități cu copiii, achiziționarea de mobilier, echipamente și materiale necesare amenajării spațiilor serviciilor complementare nou înființate;
  • achiziționarea materialelor didactice, a hranei, precum și a transportului pentru copii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;
  • servicii de informare, consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali/persoana în grija căreia se află copilul;

 Solicitanți eligibili: vor aplica sub forma unui parteneriat stabilit la nivel local, alcătuit obligatoriu, din următoarele părți: o autoritate publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată, cu personalitate juridică. Parteneriatul poate conține și alte instituții publice sau private, care pot face parte din rețeaua de suport profesional, în funcție de nevoia identificată la nivel local, dar și organizații neguvernamentale care se pot implica în managementul, operarea sau acoperirea totală sau parțială a activităților eligibile.

Valoarea grantului per proiect: Maximum 250.000 de euro (fără TVA), valoare eligibilă PNRR.

Alocarea financiară totală: 103.000.000 euro.

Depunerea proiectelor: exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR

Termen limită: 7 martie 2023 (ora 23:59).

Mai multe detalii se regăsesc la următorul link:

https://www.edu.ro/comunicat_presa_07_2023_lansare_apel_servicii_complementare_educatie_timpurie

 Potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.