Consultare publică: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) Runda a II-a – Școli mici

Ministerului Educației a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte PNRAS Runda a II-a Școli mici, finanțat prin PNRR, Componenta C15: Educație.

Scopul: prevenirea și reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, incluzând: reducerea absenteismului, creșterea rezultatelor școlare, inclusiv recuperarea pierderilor în învățare/întârzierilor în dezvoltarea competențelor de bază (scris, citit, socotit) respectiv a competențelor corespunzătoare vârstei elevilor, creșterea motivației elevilor pentru învățare și continuarea studiilor, dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și colaborare.

Solicitant eligibil: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) din cadrul Ministerului Educației

Alocarea financiară: Maximum 50.000.000 euro

Valoarea unui grant pentru un beneficiar final (școală țintă): Maximum 200.000 euro

Activitățile eligibile acoperă două componente:

Componenta 1:

 • Intervenții sistemice derulate de UMPFE pentru școlile beneficiare
 • Cursuri de formare la nivel regional/național pe teme relevante pentru prevenirea abandonului școlar pentru beneficiarii de granturi
 • Achiziționarea și distribuirea unor bunuri și servicii de digitalizare, respectiv dotări cu echipamente și materiale didactice pentru școlile beneficiare
 • Mentorat și sprijin pentru personalul didactic  beneficiarii de granturi
 • Lansarea unui apel de granturi pentru școlile mici, evaluarea propunerilor de proiect primite din partea școlilor, contractarea granturilor
 • Monitorizarea proiectelor desfășurate de școlile țintă, beneficiarii finali ai proiectului

Componenta 2:

 • Intervenții derulate direct de către școlile beneficiare
 • Identificarea și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar
 • Activități pedagogice și de sprijin
 • Activități extra-curriculare/extrașcolare
 • Acordarea unei mese pentru elevi
 • Informare, consiliere, asistență și educație a părinților/ tutorilor legali
 • Subvenții, ajutoare, premii, burse pentru beneficiarii proiectului
 • Lucrări de amenajare minore, achiziționarea de bunuri (opționale)

Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro, în perioada 6 – 21 iulie 2023.

Mai multe detalii se regăsesc la adresa: https://www.edu.ro/PNRAS