Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare – Consultare publică PNRR

Ministerul Educației a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent dezvoltării serviciilor de educație timpurie complementare, Componenta 15 – Educație din PNRR.

Înființarea unui serviciu complementar presupune identificarea și echiparea a 2 spații/2 grupe de copii, de tip grup de joacă, ludotecă, grădiniță comunitară, pentru a desfășura activități de stimulare a dezvoltării copiilor de la naștere la 6 ani.

Obiectivul acestei investiții este de a crește capacitatea sistemului și a calității serviciilor de educație timpurie, de a îmbunătăți ratele de participare, la nivel antepreșcolar și preșcolar, prin deservirea a aproximativ 20.000 de copii, provenind, cu precădere, din grupuri defavorizate.

Alocarea financiară totală: 103.000.000 euro.

Valoarea maximă a grantului per proiect: 250.000 de euro (fără TVA), valoare eligibilă PNRR.

Se va urmări înființarea de servicii complementare pentru 16 – 40 copii (2 grupe x 2 spații)/proiect.

Activități finanțate: achiziționarea de mobilier, echipamente și materiale necesare utilării spațiilor serviciilor complementare nou înființate și achiziționarea materialelor didactice, jucării și hrană pentru copii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Serviciile complementare de educație timpurie vor fi înființate, echipate și operaționalizate atât în spațiile oferite de unitățile de învățământ, cât și în spațiile oferite de comunitate: ONG, casă de cultură, cămin, biserică, bibliotecă etc.

Potențialii solicitanți vor aplica ca parteneriate stabilite la nivel local, alcătuite, în mod obligatoriu, din o autoritate publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată cu personalitate juridică, publică sau particulară, la care se pot adăuga, opțional, organizații nonguvernamentale, instituții de cult, operatori economici etc., în funcție de nevoia locală.

În cadrul prezentului apel, vor fi prioritizate proiectele din comunități rurale izolate, defavorizate din punct de vedere economic sau care vizează grupuri vulnerabile de copii.

Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro , în perioada 6-15 ianuarie 2023.

Mai multe detalii se regăsesc la următorul link:

 https://www.edu.ro/consultare_publica_ghid_solicitant_apel_dezvoltare_servicii_educatie_timpurie_complementare