PNRR: Apelul pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual a fost lansat

Apelul de finanțare prin PNRR ce vizează „Programul-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual”, a fost lansat de către Ministerul Educației. Scopul programului-pilot constă în dezvoltarea unei educații duale centrate pe nevoile elevilor și studenților în strânsă legatură cu nevoile pieței muncii.

Ministerul Educației a lansat apelul privind „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual”, rute profesionale complete pentru învățământul tehnic prin extinderea rutei duale la nivel universitar.

Obiectivul apelului de proiecte: Dezvoltarea și dotarea unor consorții profesionale integrate, care să contribuie la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual. În cadrul consorțiilor, elevii și studenții pot dobândi calificări de nivel 3-8, conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC).

Potențialii beneficiari ai apelului de proiecte: Consorțiile regionale pentru învățământ dual, înființate conform Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.216/2022.

Alocarea financiară a acestui apel de proiecte: Total – 338 milioane euro, la care se adaugă cota aferentă de TVA

Valoarea maximă a unui proiect: 21,12 milioane euro

Depunerea proiectelor se va realiza exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea perioadei de depunere: 17.11.2022 – 06.01.2023.

În această perioadă, potențialii beneficiari ai apelului pot adresa întrebări legate de depunerea cererilor de finanțare la adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro.

Documentele detaliate se regăsesc la adresa: https://www.edu.ro/consortii_invatamant_dual