PNRR: Perioada de depunere pe apelul privind laboratoarele inteligente pentru unitățile de învățământ a fost prelungit!

Ministerul Educației, prelungește depunerea de proiecte până la data de 03.2023, pentru apelul competitiv „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” care este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație, Investiția 9.

Prezentul apel de proiecte reprezintă operaționalizarea Reformei 5 din PNRR, respectiv a Investiției 9, care se adresează învățământului preuniversitar, respectiv a învățământului secundar superior în vederea digitalizării mediilor de învățare din învățământul preuniversitar.

În cadrul acestui apel vor fi susținute investiții pentru dezvoltarea a peste 1.100 de hub-uri tehnologice (sub formă de laboratoare inteligente), cu dotări care nu fac obiectul niciunui alt program de finanțare.

În cadrul apelului vor fi finanțate următoarele tipuri de activități:

    1. achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier6 ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice, cu modificările ulterioare;
    2. achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;
    3. conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;
    4. instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat

În cadrul prezentului apel, unitățile de învățământ secundar superior, de stat sau particulare acreditate (colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual) precum și palatele și cluburile copiilor cu personalitate juridică pot depune o aplicație prin care să solicite finanțare pentru dezvoltarea a câte unui laborator inteligent („smart lab”), adaptat profilului specific.

Alocarea apelului de proiecte este de 117.499.800,00 euro

Valoarea maximă eligibilă PNRR a bugetului unui proiect este echivalentul în lei al sumei de 60.000 euro

NOUL termen limită: 24.03.2023 (ora 17:00)

Documentele detaliate se regăsesc la adresa:

https://www.edu.ro/comunicat_presa_117_2022_lansare_apel_competitiv_proiecte_apel_dotare_SmartLab_iss