Componenta 2 PNRR: Lansare apel pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează apelul de proiecte în cadrul Investiției I1. „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane”, Subinvestiția I.1.B – „Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale”.
Potențiali beneficiari: orice deținător public sau privat, precum și formele asociative ale acestora, al unui teren aflat în fondul forestier național ce a fost afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață compactă de minim 0,5 ha.

Deținători publici de teren de împădurit:

 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”;
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public și privat deținut de către acestea);
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători privați de teren de împădurit:

 • persoanele fizice;
 • persoanele fizice autorizate;
 • întreprinderile individuale;
 • întreprinderile familiale;
 • societățile comerciale;
 • asociațiile și fundațiile;
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Bugetul total: 100.000.000 de euro fără TVA

Termen limită: 23.01.2026, ora 23:59

Mai multe informații regăsiți la adresa: https://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/