Lansare Ghid specific pentru managementul deșeurilor – PNRR, Componenta C3

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat miercuri, 14 septembrie 2022, ghidul pentru investiții în insule ecologice digitalizate din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență. Investiția vizează construirea de insule ecologice digitalizate.

Alocarea financiară: 260.130.000 euro.

Beneficiari eligibili: Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate în municipii și orașe.

Se sprijină activități/acțiuni specifice pentru înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, acțiuni specifice pentru dezvoltarea platformei software necesară operării insulelor ecologice digitalizate și administratorii datelor, acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum și pentru promovarea principiului „plătește pentru cât arunci”.

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 15.09.2022, ora 10.00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 14.11.2022, ora 23.59

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa http://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/.