Două apeluri de proiecte în consultare publică pentru managementul deșeurilor în cadrul PNRR, Componenta C3

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat luni, 30 mai 2022, în consultare publică, două ghiduri pentru investiții din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență.

Investițiile vizează înființarea de centre de colectare cu aport voluntar și construirea de insule ecologice digitalizate.

  1. Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door (deșeuri reciclabile și biodeșeuri ce nu pot fi colectate în pubelele individuale și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări).

 Bugetul estimat: 452.2 mil. Euro

Solicitanți: UAT, asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI-uri), dar și alte asocieri de UAT-uri.

  1. Construirea de insule ecologice digitalizate presupune un set de containere sub sau supraterane, protejate antivandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Fiecare insulă ecologică va deservi în medie 200 de locuitori/apartamente.

Buget estimat: 200,1 mil. euro.

Solicitanți: UAT – municipii și orașe (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) în a căror proprietate va rămâne infrastructura

Numărul maxim de insule ecologice digitalizate care poate fi solicitat:

  • sub 20.000 locuitori – 25 insule ecologice digitalizate
  • între 20.001 și 50.000 locuitori – 50 insule ecologice digitalizate
  • între 50.001 și 100.000 locuitori – 100 insule ecologice digitalizate
  • între 100.001 și 200.000 locuitori – 200 insule ecologice digitalizate
  • peste 200.001 locuitori- 300 insule ecologice digitalizate.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa http://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/.