Apelul lansat pentru cogenerarea de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, Componenta 6 a PNRR

Ministerul Energiei a lansat Schema de ajutor de stat și Ghidul specific privind dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde.

Solicitanții eligibili:

  • Societăţile (IMM și mari) care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate.
  • Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile acestora, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică.

Bugetul total estimat: 388.050.000 euro

Tipul apelului: necompetitiv, până la epuizarea bugetului alocat

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele Ghidul solicitantului, Schema de ajutor de stat și Ordinul de la adresa: http://energie.gov.ro/pnrr/.

Dată deschidere apel de proiecte: 30.06.2022, ora 18:00
Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 15.08.2022, ora 17:00