PNRR – Lansarea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)

Lansare procedură competitivă – Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) Pilonul I. Tranziția verde – Componenta C6. Energie, Investiția I.4 – Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice, sub-măsura 3: Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii).

A fost aprobat Ghidul specific – dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) prin procedură de ofertare concurențială, dar și Ordinul privind Schema de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii).

Solicitanții eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii (inclusiv întreprinderi nou înființate), cât și întreprinderile mari

Bugetul total: 103.480.000 euro, compus din 79.600.000 euro fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul PNRR și 23.880.000 euro fonduri naționale prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%.

Activităţile finanţabile eligibile:

  • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii;
  • Construcţii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice în baterii.

Termenul limită de depunere: 28 decembrie 2022, ora 18.00

Mai multe detalii: https://energie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-avand-ca-obiectiv-sprijinirea-investitiilor-in-dezvoltarea-capacitatilor-de-stocare-a-energiei-electrice-baterii/

Pentru clarificări: fonduri.europene@energie.gov.ro