Componenta 8 – Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii

Buget – 456,93 milioane Euro

Documente utile

  • Investiția 1. Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Buget:
Bugetul total 7 milioane Euro

Beneficiari:
MF și instituțiile sale subordonate, angajații ANAF

Obiective:
Obiectivele investiției sunt reducerea interacțiunii față în față cu contribuabilii, ca urmare a extinderii serviciilor digitale și a oferirii de servicii contribuabililor la sediile unităților fiscale cu prioritate în sistem self-service; asigurarea incluziunii digitale a contribuabililor, dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice), prin noi funcționalități și/sau crearea de servicii noi, simplificarea formularelor și îmbunătățirea comunicării cu contribuabilii.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor susține investiții pentru Servicii digitale ANAF (servicii de dezvoltare software pentru implementarea sistemului informatic One Stop Shop, reproiectarea și optimizarea sistemului informatic – VIES_RO, informatizarea și eficientizarea activității de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului) și pentru servicii la distanță (dezvoltarea Call Centerului, dezvoltarea serviciilor la distanță electronice sau telefonice, suita de soluții pentru cunoașterea comportamentului contribuabililor/clienților, implementarea unor facilități pentru interacțiunea cu contribuabilii).

Reforma vizată:
Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare

Termen de lansare al investiției:
Termenul de lansare al investiției este Q4 din anul 2024.

  • Investiția 2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Buget:
Bugetul total 196,40 milioane Euro
Beneficiari:
MF și ANAF – sistem IT

Obiectiv:
Obiectivul acestei investiții este crearea cadrului procedural și de susținere pentru realizarea, implementarea și utilizarea managementului integrat de risc la nivelul administrației fiscale, de către toate funcțiile administrației pentru crearea unui sistem de identificare, planificare, evaluare și adaptare a activităților în procesul de administrare fiscală, în funcție de riscurile fiscale identificate (permanent actualizate)

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru formarea personalului cu privire la sistemul de management al riscurilor, conectara caselor de marcat la sistemul electronic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, sporirea numărului de audituri, operaționalizarea registrului electronic al riscurilor și a platformei de tip big data pentru a analiza cu precizie și în timp util volume mari de date.

Reforma vizată:
Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q4 din anul 2025.

  • Investiția 3. Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe / Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Buget:
Bugetul total 88 milioane Euro

Beneficiari:
MF/ANAF – sistem informatic

Obiective:
Obiectivele acestei investiții sunt: implementarea hub-ului financiar pentru a colecta, gestiona și pune la dispoziția tuturor părților interesate informații fiabile, validate și actuale de natură financiară sau în legătură cu banii publici; asigurarea interoperabilității sistemelor informatice atât la nivelul MF/ANAF, precum și cu cele ale altor instituții; standardizarea aplicațiilor și gestionarea uniformă a datelor; managementul securității cibernetice și rezilienței datelor, inclusiv efectuarea schimbului de date în timp real în condiții de securitate și cu date corecte/ actualizate; modernizarea și adaptarea CNIF la noile cerințe și actualizarea tehnologică a infrastructurii hardware și software a sistemului informatic.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții referitoare la infrastructura hardware-software și de comunicații a sistemului IT, pentru asigurarea securității cibernetice a sistemului informatic al MF, pentru implementarea / modernizarea infrastructurii fizice suport (electroalimentare, climatizare, alarmare și stingere incendiu, securitate fizică, administrare și monitorizare) din centrul principal de date și pentru transformarea digitală internă, inclusiv modernizarea CNIF.

Reforma vizată:
Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q2 din anul 2023.

  • Investiția 4. Implementarea vămii electronice

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Finanțelor, Autoritatea Vamală Română

Buget:
Bugetul total 62 milioane Euro

Beneficiari:
Administrația vamală și personalul acesteia

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este modernizarea sistemului vamal și implementarea vamală electronică

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru modernizarea sistemului vamal și implementarea vamală electronică (I.4.1 proiecte cerute de MASP, I.4.2 proiecte de infrastructură, I.4.3 proiecte pentru digitalizarea vămii, I.4.4 achiziția de mijloace necesare desfășurării activității vamale).

Reforma vizată:
Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q4 din anul 2025.

  • Investiția 5. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Finanțelor

Buget:
Bugetul total 4 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Finanțelor și ministerele de linie/instituții publice

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, prin creșterea transparenței procesului de bugetare, îmbunătățirea sistemului de monitorizare și raportare a programelor bugetare, prioritizarea proiectelor mari de investiții, efectuarea analizei cheltuielilor în toate sectoarele publice și consolidarea rolului Consiliului fiscal, cu sprijinul digitalizării procedurilor bugetare.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru actualizarea și modernizarea sistemului informatic pentru dezvoltarea și gestionarea bugetului național.

Reforma vizată:
Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q4 din anul 2023.

  • Investiția 6. Instrument de modelare economică (set de instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea capacității instituționale de a prognoza cheltuielile cu pensiile

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Finanțelor

Buget:
Bugetul total 0,4 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Finanțelor și indirect Ministerul Muncii

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este consolidarea capacității instituționale de prognozare a cheltuielilor cu pensiile, prin utilizarea instrumentelor complexe de modelare economică.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru instrument de modelare economică (modelul de set de instrumente de simulare privind opțiunile de reformă a pensiilor) operațional și formarea personalului responsabil în vederea utilizării noului set de instrumente.

Reforma vizată:
Reforma sistemului public de pensii.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q4 din anul 2023.

  • Investiția 7. Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Finanțelor

Buget:
Bugetul total 4 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Finanțelor

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, prin creșterea transparenței procesului de bugetare, îmbunătățirea sistemului de monitorizare și raportare a programelor bugetare, prioritizarea proiectelor mari de investiții, efectuarea analizei cheltuielilor în toate sectoarele publice și consolidarea rolului Consiliului fiscal, cu sprijinul digitalizării procedurilor bugetare.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru dezvoltarea și operaționalizarea unui sistem informatic pentru evaluarea proprietăților care fac obiectul impozitelor pe proprietate.

Reforma vizată:
Revizuirea cadrului fiscal.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q4 din anul 2025.

  • Investiția 8. Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Finanțelor

Buget:
Bugetul total 10 milioane Euro

Beneficiari:
Banca Națională de Dezvoltare

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este creșterea competitivității, a capacității de inovare, a productivității și internaționalizării afacerilor (în special a IMM-urilor), prin furnizarea de surse alternative de finanțare ca urmare a înființării unei Bănci Naționale de Dezvoltare.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru achiziționarea de software (licențe) și hardware (laptopuri), servicii IT pentru personalul estimat inițial la aproximativ 165 de persoane, respectiv instruire pentru personalul Băncii Naționale de Dezvoltare pentru efectuarea operațiunilor și pentru personalul din Ministerul Finanțelor implicat în evaluarea evaluării activității și performanței conducerii băncii.

Reforma vizată:
Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată

Instituția responsabilă de reformă
MMPS, CNPP

Buget:
Bugetul total 19,25 milioane Euro

Beneficiari:
Funcționarii publici ai CNPP și ai caselor teritoriale de pensii, personalul recrutat temporar pentru evaluarea dosarelor de pensii

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este acela de a sprijini digitalizarea celor aproximativ 5 milioane de dosare de pensii, aflate în prezent în diferite arhive și formate, într-o singură bază de date.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții care vor sprijini recrutarea de către CNPP a aproximativ 1.000 de persoane pentru recalcularea tuturor dosarelor de pensii pe baza noii legi a pensiilor.

Reforma vizată:
Reforma sistemului public de pensii

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q4 din anul 2023.

  • Investiția 10. Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare

Instituția responsabilă de reformă
MMPS/CNPP

Buget:
Bugetul total 61,88 milioane Euro

Beneficiari:
Casa Națională de Pensii Publice – CNPP

Obiective:
Obiectiele acestei investiții sunt digitalizarea internă, oferirea de Servicii publice personalizate, implementarea de sisteme și soluții complexe de analiză și predicție, asigurarea interoperabilității de tip Open Data (Directiva 2019/1024) sau Public Sector Information prin tehnologii de tip registrul registrelor, hub de interoperabilitate, arhitectură bazată pe servicii, asigurarea securității cibernetice și creșterea competențelor digitale ale angajaților CNPP.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța noul sistem informatic va cuprinde o serie de componente care funcționează în mod integrat și centralizat.

Reforma vizată:
Reforma sistemului public de pensii

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q4 din anul 2024.