Consultare publică PNRR – Ghidul solicitantului pentru Granturi destinate sprijinirii antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat în consultare publică Ghidul consolidate pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate, din cadrul PNRR Componenta C9. Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Investiția 3, Măsura 1 – Schemă de Minimis și Schemă de Ajutor de Stat în Contextul Digitalizării IMM-urilor.

Granturile vor sprijini antreprenorii în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate: inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică.

Potențiali beneficiari: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

Valoarea totală alocată: 150.000.000 euro din care:

  • 75.000.000 euro – industrie alimentară, industrie prelucrătoare, construcții:
  • 75.000.000 euro – industrie auto, transport și distribuție, servicii adresate populației, turism și alte activități/domenii eligibile:

 Calendar orientativ:

  • 05.2023 -13.05.2023 – publicare ghid în consultare publică (etapa 2)
  • 05.2023 – publicare ghid final
  • 07.2023 –15.09.2023 – depunere proiecte
  • 09.2023 –15.01.2024 – evaluare proiecte
  • 01.2024 –15.03.2024 – încheiere contracte

Observațiile și sugestiile pot fi trimise pe e-mail la: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro

Documentul poate fi descărcat de la adresa:

https://mfe.gov.ro/consultare-publica-pnrr-ghidul-specific-granturi-pentru-sprijinirea-antreprenorilor-in-dezvoltarea-tehnologiilor-digitale-avansate/