Program de asistenta tehnica pentru absorbtia fondurilor europene destinate sectorului resurselor umane

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru este partenera, alaturi de Agentiile din cele opt regiuni de dezvoltare, in proiectul “Asistenta tehnica pentru implementarea domeniului major de interventie 5.2 din Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Romania 2007 – 2013”. Acest proiect este finantat de catre Fondul Social European in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Romania 2007-2013, Axa Prioritara 7 Asistenta Tehnica, Domeniul Major de Interventie 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POSDRU.

Detalii

Retele de Cooperare Europene in domeniul social

Prin activitatea Reprezentantei Regiunii CENTRU la Bruxelles, inaugurata oficial in data de 7 aprilie 2008, se urmareste promovarea activa a celor sase judete – Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu – care compun Regiunea Centru, utilizandu-se o strategie de dezvoltare unitara, orientata spre construirea de parteneriate, valorificarea vastei experiente a Europei Regiunilor si atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si competitivitate economica.
Detalii

Programe de cooperare teritoriala europeana

In perioada 2007-2013, Romania beneficiaza de asistenta financiara comunitara nerambursabila pentru dezvoltarea de programe si proiecte de cooperare teritoriala europeana (transfrontaliera – programul Romania-Bulgaria si programul Ungaria-Romania, transnationala: Programul Spatiul Sud-Est European si interregionala: programele INTERREG IVC, URBACT II, INTERACT II si ESPON 2013), avand ca scop dezvoltarea echilibrata a intregului teritoriu comunitar, prin incurajarea cooperarii si schimbului de bune practici intre toate regiunile Uniunii Europene.
De asemenea, Comisia Europeana finanteaza prin programele sale activitati de cercetare si inovare in sprijinul dezvoltarii competitivitatii regiunilor.
Detalii