Al Saptelea Program Cadru al Comisiei Europene (PC7) – Programul „Idei”

Al Saptelea Program Cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica reprezinta principalul instrument de finantare a cercetarii, al Uniunii Europene, pentru perioada 2007- 2013. PC7 urmeaza in mod natural programului anterior, PC6, si este rezultatul a ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetarii, atat din sectorul public cat si din cel privat, cu participanti din domeniul economic si cu factori de decizie politica din Europa. Astfel, beneficiind de experienta acumulata in anterioarele perioade de programare, PC7 a devenit un program mai extins, mai cuprinzator, dar in acelasi timp mai flexibil, detinand un set de proceduri simplificate.

Prin intermediul acestui program Comisia Europeana urmareste atingerea a doua obiective majore ce constau in: imbunatatirea bazei stiintifice si tehnologice a industriei europene si incurajarea competitivitatii Europei la nivel international, promovand in acelasi timp cercetarea in sprijinul politicilor UE.

Structura PC7 este formata din cinci ramuri principale: Cooperare, Idei, Oameni, Capacitati si Cercetare nucleara, Newsletter-ul proiectului BISNET Transylvania, dedicand in fiecare luna cate un material informativ, unuia dintre aceste sub-programe. Obiectul acestui material este reprezentat de programul Idei.

Programul Idei va sprijini „cercetarea de frontiera” exclusiv pe baza excelentei stiintifice. Cercetarea poate fi realizata in orice domeniu al stiintei sau tehnologiei, inclusiv ingineria, stiintele socio-economice si umaniste. Spre deosebire de programul Cooperare, in cadrul acestui program nu exista obligatia parteneriatelor transfrontaliere. Proiectele sunt implementate de catre „echipe individuale grupate in jurul unui investigator principal”. Programul este implementat prin intermediul Consiliului European de Cercetare (CEC).

In prezent, Programul Idei are deschise doua linii de finantare: „ERC Advanced Investigators Grant 2009”: (ERC-2009-AdG_20090506) si (ERC-2009-AdG_20090415) beneficiind de o alocare financiara de 489 538 000 Euro. Informatii despre ambele linii de finantare pot fi gasite in cadrul Catalogului Surselor de Finantare editat lunar de ADR Centru.

Setul complet de informatii privind PC7, poate fi gasit pe pagina de internet a serviciului de informare CORDIS la adresa www.cordis.europa.eu , programele de finantare active ale PC7 fiind de asemenea anuntate in cadrul Catalogului Surselor de Finantare editat lunar de ADR Centru.