Al Saptelea Program Cadru al Comisiei Europene (PC7) – Schema de finantare „Cercetare in beneficiul unor grupuri specifice (in special IMM-uri)

Al Saptelea Program Cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica, reprezinta principalul instrument de finantare a cercetarii al Uniunii Europene, pentru perioada 2007- 2013. PC7 urmeaza in mod natural programului anterior, PC6, si este rezultatul mai multor ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetarii, atat din sectorul public cat si din cel privat, cu participanti din domeniul economic si cu factori de decizie politica din Europa. Astfel, beneficiind de experienta acumulata in anterioarele perioade de programare, PC7 a devenit un program mai extins, mai cuprinzator, dar in acelasi timp mai flexibil, detinand un set de proceduri simplificate.

Prin intermediul acestui program Comisia Europeana urmareste atingerea a doua obiective majore ce constau in: imbunatatirea bazei stiintifice si tehnologice a industriei europene si incurajarea competitivitatii Europei la nivel international, promovand in acelasi timp cercetarea in sprijinul politicilor UE.

Structura PC7 este formata din cinci ramuri principale: Cooperare, Idei, Oameni, Capacitati si Cercetare nucleara, fiecare dintre aceste ramuri finantand activitati specifice de cercetare cu caracter uni, pluri sau trans sectorial.

Schema de finantare „Cercetare in beneficiul unor grupuri specifice (in special IMM-uri)” – “Research for the benefit of specific groups (in particular SMEs)” a fost elaborata ca parte a programului Capacitati si finanteaza proiecte de cercetare si dezvoltare tehnologica, realizate inspre beneficiul si cu participarea sectorului IMM.

Beneficiind de un buget de peste 136 milioane Euro programul este deschis consortiilor formate din IMM-uri si centre/institute de cercetare, din cel putin 3 state membre ale Uniunii Europene si finanteaza: activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica, activitati demonstrative si activitati privind managementul proiectului.

Termenul limita de depunere al aplicatiilor este data de 3 Decembrie 2009.

Informatii suplimentare privind Programul Cadru 7 si modul in care acesta sustine cercetarea si inovarea in sectorul ICT pot fi obtinute accesand portalul de internet CORDIS al Comisiei Europene, la adresa cordis.europa.eu/fp7/ict , programele de finantare active ale PC7 fiind de asemenea anuntate in cadrul Catalogului Surselor de Finantare editat lunar de ADR Centru.