Al Saptelea Program Cadru al Comisiei Europene (PC7) – Zile de informare si Eveniment de brokerage privind pregatirea proiectelor PC7 – Transporturi

Al Saptelea Program Cadru pentru cercetare si dezvoltare tehnologica, reprezinta principalul instrument de finantare a cercetarii al Uniunii Europene, pentru perioada 2007- 2013. PC7 urmeaza in mod natural programului anterior, PC6, si este rezultatul mai multor ani de consultare cu comunitatea din domeniul cercetarii, atat din sectorul public cat si din cel privat, cu participanti din domeniul economic si cu factori de decizie politica din Europa. Astfel, beneficiind de experienta acumulata in anterioarele perioade de programare, PC7 a devenit un program mai extins, mai cuprinzator, dar in acelasi timp mai flexibil, detinand un set de proceduri simplificate.

Prin intermediul acestui program Comisia Europeana urmareste atingerea a doua obiective majore ce constau in imbunatatirea bazei stiintifice si tehnologice a industriei europene si incurajarea competitivitatii Europei la nivel international, promovand in acelasi timp cercetarea in sprijinul politicilor UE.

Structura PC7 este formata din cinci ramuri principale: Cooperare, Idei, Oameni, Capacitati si Cercetare nucleara, fiecare dintre aceste ramuri finantand activitati specifice de cercetare cu caracter uni, pluri sau trans sectorial.

Cu scopul de a sprijini pregatirea propunerilor de proiecte FP7 Transport, in cadrul apelurilor corespunzatoare Programului de Lucru 2011, Comisia Europeana organizeaza in perioada 22-23 iulie 2010, la Bruxelles, evenimentul FP7 Information Days for Transport .

In cadrul acestui eveniment, reprezentantii Comisiei Europene vor prezenta continutul noilor apeluri FP7 Transport, precum si aspecte legate de conditiile legale si procedurale de participare. Evenimentul va include si o sesiune de Brokerage.

Pentru a va inregistra participarea la evenimentul „FP7 Information Days for Transport”, va invitam sa accesati adresa de internet: http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2010_en.html.

Inregistrarea la evenimentul „FP7 Information Days for Transport” reprezinta conditie obligatorie pentru participarea la evenimentul de brokerage. Informatii privind acest eveniment, inclusiv formularul de inregistrare, pot fi gasite la adresa: http://transport-ncps.net/index.php?option=com_seminar&task=3&cid=2&sem_midx=1&sem_jidx=0

In cadrul evenimentului de brokerage, participantii vor avea posibilitatea de a cauta parteneri si de a prezenta ideile lor de proiecte in doua moduri:

  • In scris, prin completarea formularelor speciale aflate pe site evenimentului. Aceste formulare transmise in avans organizatorilor vor fi afisate pe panouri pentru ca toti participantii sa le poata citi;
  • Oral, sub forma unei scurte prezentari in cadrul evenimentului de brokerage.

Ideile de proiecte si profilul organizatiei, insotite de cartea de vizita a propunatorului, vor fi transmise pe adresele: mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl, David.Doerr@de.tuv.com., pana la data limita 19 iulie 2010.