Ghid al Comisiei Europene privind definirea IMM-urilor

Acest manual al utilizatorului privind IMM-urile servește ca orientare generală pentru antreprenori și alte părți interesate cu privire la aplicarea definiției IMM-urilor. Recomandarea Comisiei 2003/361/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (L 124, pp. 36 din 20 mai 2003), este singura bază autentică pentru determinarea condițiilor privind calificarea unei firme ca fiind IMM. Acest ghid conține detalii și explicații ale definiției IMM-uri care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005.

Unul dintre principalele obiective prevăzute în Recomandarea privind IMM-urile este acela de a garanta faptul că măsurile de sprijin sunt acordate numai acelor întreprinderi care au într-adevăr nevoie de ele. Definiția IMM-urilor, prin urmare, se aplică tuturor politicilor, programelor și măsurilor pe care Comisia Europeană le dezvoltă și exploatează pentru IMM-uri. Aceasta se aplică, de asemenea, tipurilor de ajutoare de stat pentru care nu există orientări ad-hoc.

Pentru a determina dacă o întreprindere este sau nu este IMM, dimensiunea întreprinderii (numărul de angajați, cifra de afaceri și totalul bilanțului) nu este singurul factor care trebuie luat în considerare. De fapt, o întreprindere poate fi foarte mică în acești termeni, dar, dacă are acces la resurse suplimentare semnificative (de exemplu, dacă este proprietară, afiliată sau în parteneriat cu întreprinderi mai mari), este posibil să nu fie eligibilă pentru statutul de IMM. Prin urmare, pentru întreprinderile cu o structură mai complexă, o analiză de la caz la caz poate fi necesară pentru a se asigura că doar acele întreprinderi care se încadrează în „spiritul” Recomandării privind IMM-urile sunt considerate IMM-uri. Cu toate acestea, clasificarea unei societăți ca IMM nu este atât de simplă pe cât s-ar putea crede.

De asemenea, este important să se identifice cu adevărat care întreprinderi sunt IMM-uri, deoarece IMM-urile au nevoie de asistență de care alte întreprinderi nu au nevoie. În comparație cu alte întreprinderi, IMM-urile se confruntă cu un set unic de probleme: disfuncționalități ale pieței, care fac ca mediul în care își desfășoară activitatea și concurența cu alți actori să fie mai dificile. Disfuncționalitățile pieței pot apărea în domenii cum sunt finanțele (mai ales capitalul de risc), cercetarea, inovarea sau normele în materie de protecția mediului. Este posibil ca IMM-urile să se afle în imposibilitatea de a avea acces la finanțare sau de a investi în cercetare și inovare sau să nu dispună de resursele pentru a respecta reglementările de mediu. Deseori, IMM-urile trebuie, de asemenea, să depășească obstacole structurale, cum sunt lipsa de calificare managerială și tehnică, precum și rigiditățile de pe piața forței de muncă sau o cunoaștere limitată a oportunităților de expansiune internațională. Având în vedere raritatea relativă a fondurilor, este important să se păstreze avantajele programelor de sprijin al IMM-urilor pentru IMM-urile veritabile. Având în vedere acest lucru, definiția include mai multe măsuri împotriva eludării acestui statut.

Abordarea simplificată a prezentului ghid nu ar trebui utilizată pentru a justifica crearea unor structuri corporatiste artificiale cu scopul de a eluda definiția. Pentru statele membre, utilizarea conceptului este voluntară, dar Comisia le invită pe acestea, împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții (FEI), să aplice ”spiritul” actualului ghid la o scară cât mai largă cu putință.

Astfel, ghidul atașat conține:

  • detalii și explicații privind definiția IMM-urilor, intrată în vigoare la 01.01.2005;
  • un model de formular de declarație pe care societățile individuale îl pot completa atunci când solicită scheme de sprijin pentru IMM-uri, pentru a li se stabili statutul de IMM

Sprijin și asistență: Noi, echipa ADR Centru vă stăm la dispoziție cu sprijin și asistenţă, dar și cu alte servicii. Informaţii suplimentare găsiți în documentul atașat.

sme_definition_user_guide_ro

smedefinitionguide_en