CHESTNUT – ”CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport”

În perioada decembrie 2016 –mai 2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a implementat la nivelul Regiunii Centru proiectul CHESTNUT –CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport, în traducere: ”CHESTNUT – Elaborarea CompreHensivă a Planurilor Strategice pentru Transport Urban Durabil”.  Acest proiect a fost finanțat în cadrul primului apel al Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene.

Obiectiv:

Proiectul CHESTNUT a avut ca obiectiv dezvoltarea unui sistem de transport ecologic, mai bine conectat și interoperabil, mai sigur și funcțional în zonele urbane din regiunea Dunării, bazat pe integrarea mai multor mijloace și modalități de transport durabil precum transportul public, deplasarea cu bicicleta, mersul pe jos, utilizarea vehiculelor electrice.

Parteneriat:

Coordonat de Municipiului Venlenje din Slovenia, proiectul CHESTNUT a fost implementat de un consorțiu format din 15 organizații partenere provenind din nouă state europene. La nivelul regiunii Centru, partenerul responsabil pentru implementarea proiectului CHESTNUT a fost Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Activități și rezultate:

Pe parcursul celor aproape 3 ani de implementare a inițiativei CHESTNUT, partenerii proiectului au colaborat pentru dezvoltarea unei strategii transnaționale privind  mobilitatea urbană. Această strategie a inclus scenarii de mobilitate, Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) la nivel de Zonă Urbană Funcțională (ZUF) și implementarea de acțiuni pilot.

Implementarea acestui proiect a permis intensificarea cooperării între actorii cheie din domeniul mobilității, schimburi de experiență cu specialiști de talie internațională din domeniul mobilității, dar și schimburi de bune practici cu reprezentanți din partea municipalităților din Praga (Cehia), Budapesta (Ungaria), Weiz (Austria), Velenje și Koper (Slovenia), Banja Luka (Bosnia Herțegovina), Dubrovnik și Zadar (Croația ).

Plecând de la premisa că o bună planificare a aspectelor de mobilitate urbană trebuie să ia în considerare Zonele Urbane Funcționale ale orașelor și nu doar perimetrul administrativ al acestora, pe parcursul a celor aproape 3 ani de implementare a inițiativei CHESTNUT, partenerii proiectului au lucrat alături de 12 municipii și au schițat Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă la nivel de Zone Urbane Funcționale. La nivelul Regiunii Centru, ADR Centru, susținută de Universitatea din Viena și în colaborare cu reprezentanții unităților administrativ teritoriale incluse în ZUF Alba Iulia (Cricău, Ighiu, Ciugud, Galda de Jos, Sântimbru, Întregalde și Mihalț.), au conturat un set de acțiuni pentru Planul de Mobilitate Urbană dedicat ZUF Alba Iulia. Această abordare, la nivel de Zonă Urbană Funcțională, permite optimizarea procesului de planificare a serviciilor de transport public dar și asigurarea unor alternative de transport confortabile, sigure și ecologice atât pentru locuitorii Municipiului Alba Iulia cât și ai locuitorilor celorlalte localități incluse în ZUF Alba Iulia: Cricău, Ighiu, Ciugud, Galda de Jos, Sântimbru, Întregalde și Mihalț.

Proiectul CHESTNUT a inclus și o acțiune pilot ce a vizat realizarea unui studiu de prefezabilitate pentru construirea unui nod intermodal la nivelul județului Alba. Această inițiativă, a fost conturată cu sprijinul partenerilor de proiect, dar și al altor experți în mobilitate de la nivel internațional, național și regional, fiind și o măsură inclusă în planul de mobilitate urbană durabilă de la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Alba Iulia.

Prin proiectul CHESTNUT ne-am propus să creștem capacitatea autorităților publice din regiunea noastră în ceea ce privește implementarea măsurilor de mobilitate durabilă.

 La nivelul regiunii noastre, implementarea acestui proiect s-a făcut la nivelul Zonei Urbane Funcționale a Municipiului Alba Iulia, ulterior ne propunem să asigurăm transferul bunelor practici și către alte localități urbane din regiune. Alături de experți regionali și de specialiști din mediul academic (Universitatea Tehnică din Viena și Universitatea Politehnică din București), membrii echipei ADR Centru au schițat un plan de mobilitate urbană durabilă, un document strategic ce conține 42 de măsuri pentru dezvoltarea sustenabilă a mobilității în zonă.

Una dintre măsurile propuse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă schițat în cadrul proiectului CHESTNUT a fost realizarea unui nod intermodal. Astfel, în cadrul proiectului am realizat și un studiu de prefezabilitate, în cadrul căruia au fost analizate din punct de vedere tehnic și economic patru scenarii posibile pentru amplasarea nodului intermodal: Coșlariu, Sebeș, Alba Iulia și Lancrăm. După discuțiile cu reprezentanții mediului privat, autoritățile publice, factori de decizie dar și specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor au fost propuse ca variante fezabile Sebeș și Coșlariu. Fiind vorba de un studiu de prefezabilitate, discuțiile privind cel mai bun amplasament pentru acesta investiție sunt deschise, însă este foarte important să sprijinim realizarea acestei inițiative în regiunea noastră și respectiv introducerea acesteia în Masterplanul General pentru Transport. Realizarea unui nod intermodal în Regiunea Centru este o investiție necesară ce contribuie la decongestionarea traficului, diminuarea gradului de poluare, dezvoltarea economică și automat, la creșterea calității vieții locuitorilor din Municipiul Alba Iulia și zonele limitrofe acestuia. De asemenea, activitățile economice generate de realizarea acestei investiții constituie o sursă de venit pentru autoritățile locale din zonă”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul ADR Centru.

Contact:

Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul CHESTNUT vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Departament Politici Regionale

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania

Tel. 0358 401 276 Interior 461

office[at]adrcentru.ro | www.adrcentru.ro