CLUSTERELE INOVATIVE

Conform „Cadrului Comunitar pentru Ajutor de stat, Cercetare si Dezvoltare si Inovare” clusterele reprezinta grupari de intreprinderi independente (start-up-uri, intreprinderi mici, mijlocii si mari, precum si organizatii de cercetare) activand intr-un domeniu si areal specific in scopul stimularii activitatilor inovative, prin promovarea interactiunilor intensive, impartasirii facilitatilor, schimburilor de experienta si cunoastere si prin contributia la transferul de tehnologie, networking si diseminarea informatiilor in randul intreprinderilor din cluster.

Necesitatea reglementarii si impulsionarii acestui comportament antreprenorial a condus la definirea unor seturi de politici privind activitatea si functionarea clusterelor, acestea derivand din politicile de cercetare, politicile de inovare, politicile industriale si cele pentru IMM-uri. Majoritatea acestor politici privind clusterele de inovare, au fost si sunt implementate prin diferite programe sau initiative guvernamentale.

Mai mult, in sensul monitorizarii acestui fenomen, Comisia Europeana a infiintat in anul 2006 Obsevatorul European al Clusterelor, acesta furnizand pentru prima oara, atat date statistice cantitative si calitative cat si analize comparative privind situatia clusterelor in Europa.

Obiectivul Observatorului European al Clusterelor este acela de a informa factorii de decizie interesati asupra clusterelor europene si a politicilor din acest domeniu, informatiile putand fi obtinute cu usurinta de pe pagina de internet a observatorului: www.clusterobservatory.eu

Cercetarile si studiile realizate de acest observator in peste 30 de state europene au condus la identificarea a peste 130 de masuri nationale de sprijinire a clusterelor, ce ar putea fi clasificate ca politici privind clusterele.

Aceste rezultate evidentiaza faptul ca, in prezent, aproape toate statele membre ale UE implementeaza masuri si programe de promovare si dezvoltare a clusterelor, sugerand faptul ca acestea reprezinta un element cheie al strategiilor nationale de sprijinire a inovarii.

Desi foarte diferite intre ele, politicile privind clusterele pot fi distribuite in 3 categorii principale, in functie de obiectivele si motivatiile care au stat la baza adoptarii lor:

  • „Politici de facilitare” – directionate spre crearea unui mediu microeconomic favorabil dezvoltarii si inovarii, acesta favorizand in mod indirect emergenta si dinamica clusterelor.
  • „Politici cadru traditionale” – politici pentru IMM-uri si industrie, politici pentru cercetare si inovare, politici regionale, care includ referiri la clustere, ca instrumente de imbunatatire a eficientei acestora.
  • Politici de dezvoltare – centrate pe crearea si mobilizarea unei categorii specifice de clustere, in scopul intaririi unui anumit sector economic. Aceasta categorie este singura care vizeaza in mod direct problematica clusterelor.

Materializate adesea in programe adresate clusterelor, politicile privind clusterele sunt in 63% din cazuri promovate si finantate la nivel national, acestora adaugandu-li-se programele finantate de Comisia Europeana – 19%, restul fiind reprezentate de programe finantate la nivel local sau regional.

Referindu-ne strict la programele si politicile de coeziune ale Comisiei Europene, corelate cu obiectivele Strategiei Lisabona, pentru actiunile de imbunatatire a cunoasterii, cresteri economice si inovarii, a fost alocata suma de 86 miliarde Euro, pentru perioada 2007-2013. Din aceasta alocare, sume importante vor fi folosite pentru sprijinirea initiativelor si infrastructurilor de tip cluster.

Beneficiind de aceste fonduri, doar in ultimii ani, au fost create sau intarite un numar important de organizatii de tip cluster, in prezent, estimandu-se ca in Europa exista peste 500 de astfel de structuri.

Poate fi observat, astfel, rolul important pe care il indeplineste Comisia Europeana in ceea ce priveste: sprijinirea clusterelor, imbunatatirea bazei de cunoastere a Europei si optimizarea exploatarii potentialului european de cercetare si inovare. In sensul atingerii acestor obiective Comisia Europeana a lansat Programul Cadru 7 pentru Cercetare si Inovare, Programul Cadru pentru Cercetare si Inovare, Initiativa Lead Market precum si o serie de programe facand parte din Politica de Coeziune.

Regiunea CENTRU, prin proiectul „Resurse regenerabile de energie – o solutie pentru dezvoltarea durabila a doua regiuni Europene”, finantat de Programul Cadru 7 al Comisiei Europene, ofera un exemplu in aceasta privinta prin crearea unui cluster de cercetare in domeniul energiilor regenerabile. Pana in prezent, la acest cluster au aderat 13 institutii din regiune, reprezentand universitati, centre de cercetare, autoritati locale si regionale si firme cu experienta in acest domeniu. Clusterul de cercetare va functiona pe principiul parteneriatului, plecand de la interesul comun de a sprijini cooperare intre institutiile partenere, si va viza pentru inceput doua domenii cu potential regional pentru producerea de energie: hidroenergie si biomasa.

Informatii suplimentare:
Observatorul European al Clusterelor: www.clusterobservatory.eu
Comisia Europeana: www.ec.europa.eu