Consultare publică dedicată firmelor care s-au confruntat cu întârzieri la plata facturilor

Sunteți o întreprindere care s-a confruntat cu întârzieri la plata facturilor? Vă invităm să împărtășiți experiența dumneavoastră privind acest aspect prin completarea unui chestionar online!

ADR Centru, prin biroul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la o consultare publică lansată de Comisia Europeană privind combaterea întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin biroul Enterprise Europe Network, vă invită să participați la o consultare publică lansată de Comisia Europeană (DG GROW) în contextul revizuirii Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale.

Consultarea se desfășoară în cadrul „Studiului privind construirea unei culturi a plăților responsabile în UE: Îmbunătățirea eficacității Directivei privind întârzierea în efectuarea plăților (2011/7/UE), studiu care are scopul de a identifica măsuri de prevenire a plăților întârziate și de atenuare a efectelor acestora.

Scopul acestei consultării este acela de a colecta informații cu privire la patru aspecte, și anume:

  • principalele caracteristici ale condițiilor de plată adoptate de întreprinderi;
  • experiența întreprinderilor în ceea ce privește practicile de plată neloiale;
  • soluționarea de către întreprinderi a litigiilor privind întârzierile la plată;
  • opiniile întreprinderilor cu privire la posibilele măsuri de politică pentru combaterea plăților întârziate.

Consultarea se adresează întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) active în toate sectoarele și vizează doar condițiile de plată în tranzacțiile comerciale între întreprinderi (B2B). 

Astfel, invităm întreprinderile interesate să contribuie la îmbunătățirea legislației privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale să participe la această consultare. Implicarea este posibilă prin completarea unui CHESTIONAR online. Termenul limită pentru completarea chestionarului este 15.10.2021.

Pentru informații suplimentare privind acest sondaj sau serviciile oferite de biroul Enterprise Europe Network din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională, vă rugăm să ne contactați la următoarele coordonate: Dumitrița Burduf, dumitrita.burduf[at]adrcentru.ro.