Dezbatere online pe tema acțiunilor pentru dezvoltarea balneologiei și a turismului balnear – Proiectul InnovaSPA

La sfârșitul săptămânii trecute, Agenția pentru Dezvoltare Regională a organizat o întâlnire a Grupului de lucru InnovaSPA, un eveniment dedicat consultării actorilor din sectorul balnear și validării, împreună cu aceștia, a Planului de acțiune realizat la nivelul proiectului InnovaSPA. Evenimentul a reunit peste 40 de participanți, actori locali din Regiunea Centru, reprezentanți ai stațiunilor balneare și ai localităților cu resurse balneare, universități, spitale de recuperare, unități administrativ teritoriale, clustere, agenți economici, case de asigurări de sănătate, complexe balneare etc.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat, în 11 februarie 2021, o întâlnire a Grupului de lucru InnovaSPA, un  eveniment dedicat consultării actorilor din sectorul balnear și validării împreună cu aceștia a acțiunilor care vor fi incluse în planul de acțiune realizat la nivelul proiectului InnovaSPA. Evenimentul s-a desfășurat online și a reunit peste 40 de participanți, actori locali din Regiunea Centru, reprezentanți ai stațiunilor balneare și ai localităților cu resurse balneare, universități, spitale de recuperare, unități administrativ teritoriale, clustere, agenți economici, case de asigurări de sănătate, complexe balneare, etc.

Evenimentul a fost organizat în contextul elaborării Planului de Acțiune InnovaSPA, un document care are ca scop să îmbunătățească instrumentele de politică care sprijină inovarea și dezvoltarea în balneologie și turism balnear în regiunea Centru și a beneficiat de prezența unor specialiști în termalism din Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, din Franța, o regiune cu experiență în dezvoltarea termalismului și care și-a propus să devină regiunea de referință în Franța până în anul 2030 în ceea ce privește prevenția în sănătate.

Planul de acțiune InnovaSPA, elaborat de organizațiile interesate din Regiunii Centru, vizează îmbunătățirea a două instrumente de politică: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 – ”Promovarea transferului tehnologic” și ”Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru”. Acesta este un document a cărui elaborare a pornit de la problemele și provocările cu care se confruntă actorii din sectorul balnear (stațiunile balneare și localitățile cu potențial balnear) și care pe baza lecțiilor învățate pe parcursul schimbului de experiență și bune practici cu regiunile din proiect va propune câteva acțiuni a căror implementare va contribui la îmbunătățirea celor două instrumente politice menționate. Acțiunile conturate în cadrul planului de acțiune InnovaSPA au fost inspirate din bunele practici împărtășite de partenerul lider al proiectului, respectiv ”Planul termal al Regiunii Auvergne-Rhône-Alpes” – un plan regional care finanțează proiectele de dezvoltare în sectorul termal, și ”Strategia privind dezvoltarea turismului în Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes”.

Evenimentul a fost unul interactiv și a oferit participanților posibilitatea de a dezbate asupra acțiunii propuse, precum și de a propune acțiuni noi. Teme precum perspectivele dezvoltări sectorului balnear și în special a turismului balnear în contextul pandemiei COVID-19, dezvoltarea acestui sector în concordanță cu Pactul verde european, complementaritatea programelor de finanțare, importanța conștientizării potențialului balneo-turistic, sunt câteva dintre subiectele care au fost abordate în cadrul întâlnirii.

ADR Centru, cu sprijinul Clusterului Balneoturistic a realizat un inventar al tuturor resurselor balneare existente în cele șase județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, a infrastructurii de care dispun acestea pentru acordarea de servicii medico-balneare și pentru dezvoltarea turismului balnear. Alături de cele 6 stațiuni baneoclimatice din regiune, au fost identificate încă 31 de localități care dispun de resurse balneare care ar putea să fie mai bine puse în valoare prin dezvoltarea unor servicii de prevenție și recuperare adecvate. De asemenea, analiza identifică principalele provocări ale stațiunilor balneare și propune soluții bazate pe cercetare-dezvoltare-inovare pentru creșterea calității serviciilor medico-balneare, a atractivității și accesibilității acestor locații.

„Plecând de la această analiză, s-a conturat necesitatea realizării unui plan de acțiune regional pentru valorificarea potențialului balnear. Acest plan va fi realizat în colaborare cu toți actorii ecosistemului balnear regional interesați și va fi punctul de plecare pentru crearea unei viziuni unitare, coerente și sustenabile de valorificare a resurselor balnear ale Regiunii Centru”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.